A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 951
Ejani, t'i këndojmë me gëzim Zotit; t'i dërgojmë britma gëzimi kalasë së shpëtimit tonë.
2
Le të shkojmë në prani të tij me lavde, ta kremtojmë me këngë.
3
Sepse Zoti është një Perëndi i madh dhe një Mbret i madh mbi gjithë perënditë.
4
Në duart e tij janë thellësitë e tokës dhe të tijat janë majat e larta të maleve.
5
I tij është deti, sepse ai e ka bërë, dhe dheu i thatë që duart e tij kanë modeluar.
6
Ejani, të adhurojmë dhe të përkulemi; të gjunjëzohemi përpara Zotit që na ka bërë.
7
Sepse ai është Perëndia ynë dhe ne jemi populli i kullotës së tij dhe kopeja për të cilën ai kujdeset. Sot, po të jetë se dëgjoni zërin e tij,
8
"mos e fortësoni zemrën tuaj si në Meriba, si ditën e Masas në shkretëtirë,
9
ku etërit tuaj më tunduan dhe më vunë në provë, edhe pse i kishin parë veprat e mia.
10
Për dyzet vjet e pata neveri atë brez dhe thashë: "Janë një popull me zemër të përdalë dhe nuk i njohin rrugët e mia.
11
Prandaj u betova në zemërimin tim: Nuk do të hyjnë në prehjen time".Psalmet 95:1
Psalmet 95:2
Psalmet 95:3
Psalmet 95:4
Psalmet 95:5
Psalmet 95:6
Psalmet 95:7
Psalmet 95:8
Psalmet 95:9
Psalmet 95:10
Psalmet 95:11


Psalmet 1 / Maz 1
Psalmet 2 / Maz 2
Psalmet 3 / Maz 3
Psalmet 4 / Maz 4
Psalmet 5 / Maz 5
Psalmet 6 / Maz 6
Psalmet 7 / Maz 7
Psalmet 8 / Maz 8
Psalmet 9 / Maz 9
Psalmet 10 / Maz 10
Psalmet 11 / Maz 11
Psalmet 12 / Maz 12
Psalmet 13 / Maz 13
Psalmet 14 / Maz 14
Psalmet 15 / Maz 15
Psalmet 16 / Maz 16
Psalmet 17 / Maz 17
Psalmet 18 / Maz 18
Psalmet 19 / Maz 19
Psalmet 20 / Maz 20
Psalmet 21 / Maz 21
Psalmet 22 / Maz 22
Psalmet 23 / Maz 23
Psalmet 24 / Maz 24
Psalmet 25 / Maz 25
Psalmet 26 / Maz 26
Psalmet 27 / Maz 27
Psalmet 28 / Maz 28
Psalmet 29 / Maz 29
Psalmet 30 / Maz 30
Psalmet 31 / Maz 31
Psalmet 32 / Maz 32
Psalmet 33 / Maz 33
Psalmet 34 / Maz 34
Psalmet 35 / Maz 35
Psalmet 36 / Maz 36
Psalmet 37 / Maz 37
Psalmet 38 / Maz 38
Psalmet 39 / Maz 39
Psalmet 40 / Maz 40
Psalmet 41 / Maz 41
Psalmet 42 / Maz 42
Psalmet 43 / Maz 43
Psalmet 44 / Maz 44
Psalmet 45 / Maz 45
Psalmet 46 / Maz 46
Psalmet 47 / Maz 47
Psalmet 48 / Maz 48
Psalmet 49 / Maz 49
Psalmet 50 / Maz 50
Psalmet 51 / Maz 51
Psalmet 52 / Maz 52
Psalmet 53 / Maz 53
Psalmet 54 / Maz 54
Psalmet 55 / Maz 55
Psalmet 56 / Maz 56
Psalmet 57 / Maz 57
Psalmet 58 / Maz 58
Psalmet 59 / Maz 59
Psalmet 60 / Maz 60
Psalmet 61 / Maz 61
Psalmet 62 / Maz 62
Psalmet 63 / Maz 63
Psalmet 64 / Maz 64
Psalmet 65 / Maz 65
Psalmet 66 / Maz 66
Psalmet 67 / Maz 67
Psalmet 68 / Maz 68
Psalmet 69 / Maz 69
Psalmet 70 / Maz 70
Psalmet 71 / Maz 71
Psalmet 72 / Maz 72
Psalmet 73 / Maz 73
Psalmet 74 / Maz 74
Psalmet 75 / Maz 75
Psalmet 76 / Maz 76
Psalmet 77 / Maz 77
Psalmet 78 / Maz 78
Psalmet 79 / Maz 79
Psalmet 80 / Maz 80
Psalmet 81 / Maz 81
Psalmet 82 / Maz 82
Psalmet 83 / Maz 83
Psalmet 84 / Maz 84
Psalmet 85 / Maz 85
Psalmet 86 / Maz 86
Psalmet 87 / Maz 87
Psalmet 88 / Maz 88
Psalmet 89 / Maz 89
Psalmet 90 / Maz 90
Psalmet 91 / Maz 91
Psalmet 92 / Maz 92
Psalmet 93 / Maz 93
Psalmet 94 / Maz 94
Psalmet 95 / Maz 95
Psalmet 96 / Maz 96
Psalmet 97 / Maz 97
Psalmet 98 / Maz 98
Psalmet 99 / Maz 99
Psalmet 100 / Maz 100
Psalmet 101 / Maz 101
Psalmet 102 / Maz 102
Psalmet 103 / Maz 103
Psalmet 104 / Maz 104
Psalmet 105 / Maz 105
Psalmet 106 / Maz 106
Psalmet 107 / Maz 107
Psalmet 108 / Maz 108
Psalmet 109 / Maz 109
Psalmet 110 / Maz 110
Psalmet 111 / Maz 111
Psalmet 112 / Maz 112
Psalmet 113 / Maz 113
Psalmet 114 / Maz 114
Psalmet 115 / Maz 115
Psalmet 116 / Maz 116
Psalmet 117 / Maz 117
Psalmet 118 / Maz 118
Psalmet 119 / Maz 119
Psalmet 120 / Maz 120
Psalmet 121 / Maz 121
Psalmet 122 / Maz 122
Psalmet 123 / Maz 123
Psalmet 124 / Maz 124
Psalmet 125 / Maz 125
Psalmet 126 / Maz 126
Psalmet 127 / Maz 127
Psalmet 128 / Maz 128
Psalmet 129 / Maz 129
Psalmet 130 / Maz 130
Psalmet 131 / Maz 131
Psalmet 132 / Maz 132
Psalmet 133 / Maz 133
Psalmet 134 / Maz 134
Psalmet 135 / Maz 135
Psalmet 136 / Maz 136
Psalmet 137 / Maz 137
Psalmet 138 / Maz 138
Psalmet 139 / Maz 139
Psalmet 140 / Maz 140
Psalmet 141 / Maz 141
Psalmet 142 / Maz 142
Psalmet 143 / Maz 143
Psalmet 144 / Maz 144
Psalmet 145 / Maz 145
Psalmet 146 / Maz 146
Psalmet 147 / Maz 147
Psalmet 148 / Maz 148
Psalmet 149 / Maz 149
Psalmet 150 / Maz 150