Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 95

1

Ejani, t'i këndojmë me gëzim Zotit; t'i dërgojmë britma gëzimi kalasë së shpëtimit tonë.

2

Le të shkojmë në prani të tij me lavde, ta kremtojmë me këngë.

3

Sepse Zoti është një Perëndi i madh dhe një Mbret i madh mbi gjithë perënditë.

4

Në duart e tij janë thellësitë e tokës dhe të tijat janë majat e larta të maleve.

5

I tij është deti, sepse ai e ka bërë, dhe dheu i thatë që duart e tij kanë modeluar.

6

Ejani, të adhurojmë dhe të përkulemi; të gjunjëzohemi përpara Zotit që na ka bërë.

7

Sepse ai është Perëndia ynë dhe ne jemi populli i kullotës së tij dhe kopeja për të cilën ai kujdeset. Sot, po të jetë se dëgjoni zërin e tij,

8

"mos e fortësoni zemrën tuaj si në Meriba, si ditën e Masas në shkretëtirë,

9

ku etërit tuaj më tunduan dhe më vunë në provë, edhe pse i kishin parë veprat e mia.

10

Për dyzet vjet e pata neveri atë brez dhe thashë: "Janë një popull me zemër të përdalë dhe nuk i njohin rrugët e mia.

11

Prandaj u betova në zemërimin tim: Nuk do të hyjnë në prehjen time".

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884