Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 83

1

O Perëndi, mos rri në heshtje! Mos mbyll gojën, mos rri i qetë, o Perëndi!

2

Sepse, ja, armiqtë e tu po ziejnë dhe ata që të urrejnë ngrenë kokën.

3

Thurrin gracka kundër popullit tënd dhe bëjnë komplote kundër atyre që ti mbron.

4

Ata thonë: "Ejani t'i shkatërrojmë si komb, emri i Izraelit të mos kujtohet më".

5

Sepse kanë komplotuar së bashku me një mendje dhe kanë lidhur një besëlidhje kundër teje.

6

Çadrat e Edomit dhe Ismaelitët, Moabi dhe Hagarenët,

7

Gebali, Amoni dhe Amaleku, Filistia me banorët e Tiros;

8

dhe Asiria është bashkuar me ta për të ndihmuar bijtë e Lotit. (Sela)

9

Vepro me ta ashtu si bëre me Madianin, me Siseran dhe me Jabinin pranë përroit të Kishonit,

10

të cilët u shkatërruan në Endor dhe u bënë si pleh për tokën.

11

Bëj që krerët e tyre të jenë si Orebi dhe Zeebi, dhe tërë princat e tyre si Zebahu dhe Tsalmuna,

12

sepse ata thanë: "Të shtiem në dorë kullotat e Perëndisë".

13

O Perëndia im, bëji njëlloj si pluhuri i vorbullës, si kashta në mëshirë të erës.

14

Ashtu si zjarri djeg pyllin dhe flaka gllabëron malet,

15

kështu ndiqi me furtunën tënde dhe trëmbi me uraganin tënd.

16

Mbulo fytyrat e tyre me turp, me qëllim që të kërkojnë emrin tënd, o Zot.

17

U turpërofshin dhe u tmerrofshin përjetë, u ngatërrofshin dhe vdekshin;

18

dhe ta dijnë se ti vetëm, që quhesh Zoti, je Shumë i Larti mbi gjithë dheun.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884