A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 821
Perëndia rri në kuvendin e Perëndisë, ai gjykon në mes të perëndive.
2
Deri kur do të gjykoni padrejtësisht dhe do të mbani anët e të pabesëve? (Sela)
3
Mbroni të dobëtin dhe jetimin, sigurojini drejtësi të vuajturit dhe të varfërit.
4
Çlironi të mjerin dhe nevojtarin; shpëtojeni nga dora e të pabesit.
5
Ata nuk dinë asgjë dhe nuk kuptojnë asgjë, dhe ecin në terr; të gjitha themelet e tokës po luajnë.
6
Unë kam thënë: "Ju jeni perëndi, jeni të gjithë bijtë e Shumë të Lartit.
7
Megjithatë ju do të vdisni si njerëzit e tjerë dhe do të bini si çdo i fuqishëm tjetër".
8
Çohu, o Perëndi, gjyko tokën, sepse ti do të trashëgosh tërë kombet.