Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 82

1

Perëndia rri në kuvendin e Perëndisë, ai gjykon në mes të perëndive.

2

Deri kur do të gjykoni padrejtësisht dhe do të mbani anët e të pabesëve? (Sela)

3

Mbroni të dobëtin dhe jetimin, sigurojini drejtësi të vuajturit dhe të varfërit.

4

Çlironi të mjerin dhe nevojtarin; shpëtojeni nga dora e të pabesit.

5

Ata nuk dinë asgjë dhe nuk kuptojnë asgjë, dhe ecin në terr; të gjitha themelet e tokës po luajnë.

6

Unë kam thënë: "Ju jeni perëndi, jeni të gjithë bijtë e Shumë të Lartit.

7

Megjithatë ju do të vdisni si njerëzit e tjerë dhe do të bini si çdo i fuqishëm tjetër".

8

Çohu, o Perëndi, gjyko tokën, sepse ti do të trashëgosh tërë kombet.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884