Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 8

1

Sa i mrekullueshëm është emri yt mbi gjithë rruzullin, o Zot, Zoti ynë, që vure madhështinë tënde mbi qiejtë!

2

Nga goja e të vegjëlve dhe foshnjave në gji ke vendosur lëvdimin për shkak të armiqve të tu, për t'i mbyllur gojën armikut dhe hakmarrësit.

3

Kur mendoj qiejtë e tu, që janë vepër e gishtërinjve të tu, hënën dhe yjet që ti ke vendosur,

4

çfarë është njeriu, që ta mbash mend, dhe biri i njeriut, që ta vizitosh?

5

Megjithatë ti e bëre pak më të ulët se Perëndia, dhe e kurorëzove me lavdi dhe me nder.

6

E bëre të mbretërojë mbi veprat e duarve të tua dhe vure çdo gjë nën këmbët e tij!

7

Dhentë dhe bagëtitë e tjera, madje bishat e egra,

8

zogjtë e qiellit dhe peshqit e detit, tërë ato që kalojnë nëpër shtigjet e detit.

9

O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt në të gjithë dheun!

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884