Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 75

1

Ne të lëvdojmë, o Perëndi, ne të lëvdojmë, sepse emri yt na është i afërt; njeriu tregon mrekullitë e tua.

2

Kur do të vijë koha e caktuar, unë do të gjykoj me drejtësi.

3

Toka dhe tërë banorët e saj shkrihen, por unë i bëj të qëndrueshme shtyllat e saj. (Sela)

4

U kam thënë fodullëve: "Mos u mburrni!", dhe të pabesëve: "Mos u bëni hundëpërpjetë!

5

Mos e ngrini lart kokën, mos flisni me qafë të fortë".

6

Sepse lëvdimi nuk vjen as nga lindja, as nga perëndimi, as edhe nga shkretëtira.

7

Sepse Perëndia është ai që gjykon; ai ul njerin dhe ngre tjetrin.

8

Sepse Zoti ka në dorë një kupë vere që shkumon dhe plot me erëza, që ai e zbraz. Me siguri tërë të pabesët e dheut do ta kullojnë dhe do të pinë deri llumin.

9

Por unë do të shpall përjetë dhe do t'i këndoj lavde Perëndisë të Jakobit.

10

Dhe do të dërrmoj tërë fuqinë e të pabesëve, por fuqia e të drejtëve do të përlëvdohet.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884