Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 70

1

O Perëndi, nxito të më çlirosh. O Zot, nxito të më ndihmosh.

2

U turpërofshin dhe u hutofshin ata që kërkojnë jetën time; kthefshin kurrizin dhe u mbulofshin me turp ata që kërkojnë të keqen time.

3

Kthefshin kurrizin për shkak të turpit të tyre ata që thonë: "Ah, ah!".

4

U gëzofshin dhe ngazëllofshin te ti të gjithë ata që të kërkojnë, dhe ata që duan shpëtimin tënd thënçin vazhdimisht: "U përlëvdoftë Perëndia!".

5

Por unë jam i varfër dhe nevojtar; o Perëndi, nxito të më vish në ndihmë; ti je ndihma ime dhe çlirimtari im; o Zot, mos vono.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884