Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 67

1

Perëndia pastë mëshirë për ne dhe na bekoftë; Perëndia e bëftë fytyrën e tij të shkëlqejë mbi ne, (Sela)

2

me qëllim që mbi tokë të njihet rruga jote dhe shpëtimi yt midis gjithë kombeve.

3

Popujt do të të kremtojnë, o Perëndi, të gjithë popujt do të të kremtojnë.

4

Kombet do të gëzohen dhe do të ngazëllojnë, sepse ti do t'i gjykosh drejt popujt dhe do t'i udhëheqësh kombet mbi tokë. (Sela)

5

Le të të lëvdojnë popujt, o Perëndi, le të të lëvdojnë tërë popujt.

6

Toka do të prodhojë frytin e vet; Perëndia, Perëndia ynë, do të na bekojë.

7

Perëndia do të na bekojë dhe tërë skajet e tokës do ta kenë frikë.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884