A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 601
O Perëndi, ti na ke prapsur, na ke shpërndarë, je zemëruar; tani na rivendos.
2
Ti ke bërë që të dridhet toka, e ke çarë; shëro thyerjet e saj, sepse ajo lëkundet.
3
Ti e ke ngarkuar popullin tënd me gjëra të rënda; na ke dhënë të pimë verë që të trullos.
4
Por tani u ke dhënë atyre që të kanë frikë një flamur, që ta ngrenë në favor të së vërtetës. (Sela)
5
Shpëto me dorën tënde të djathtë dhe përgjigjmu, me qëllim që ata që ti i do të çlirohen.
6
Perëndia ka folur në shenjtërinë e tij: "Unë do të triumfoj, do të ndaj Sikemin dhe do të mas luginën e Sukothit.
7
Imi është Galaadi, imi është Manasi, Efraimi është forca e kokës sime, Juda është ligjëvënësi im;
8
Moabi është legeni në të cilin lahem; mbi Edomin do të hedh sandalin tim; mbi Filistejtë do të ngre britma fitoreje".
9
Kush do të më çojë në qytetin e fortë? Kush do të më çojë deri në Edom?
10
A nuk do të jesh pikërisht ti, o Perëndi, që na ke prapsur? Nuk do të dalësh më, o Perëndi, me ushtritë tona?
11
Na ndihmo kundër armikut, sepse është e kotë ndihma e njeriut.
12
Me Perëndinë do të kryejmë trimëri, dhe ai do të shkelë armiqtë tanë.