A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 61
O Zot, mos më ndreq në zemërimin tënd dhe mos më dëno në zjarrin e indinjatës sate.
2
Ki mëshirë për mua, o Zot; sepse jam i sfilitur nga e keqja; shëromë, o Zot, sepse kockat e mia po vuajnë.
3
Edhe shpirti im po vuan shumë; po ti, o Zot, deri kur?
4
Sillu nga unë, o Zot, çliroje shpirtin tim; shpëtomë, për hir të mirësisë sate.
5
Sepse në vdekje nuk do të kujtoj njeri; kush do të të kremtojë në Sheol?
6
Unë jam sfilitur duke psherëtirë; çdo natë e lag shtratin me vajin tim dhe bëj që të rrjedhin lotë mbi shtrojen time.
7
Syri im ligështohet nga dhembja dhe plaket për shkak të tërë armiqve të mi.
8
Largohuni nga unë, ju të gjithë shkaktarë të padrejtësisë, sepse Zoti ka dëgjuar zërin e vajit tim.
9
Zoti ka dëgjuar lutjen time; Zoti e ka pranuar lutjen time.
10
Tërë armiqtë e mi do të shushaten dhe do të hutohen; do të kthejnë krahët dhe do të shushaten në çast.