Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 54

1

O Perëndia im, më shpëto me emrin tënd dhe siguromë drejtësi me fuqinë tënde.

2

O Perëndia im, dëgjo lutjen time dhe vëru veshin fjalëve të gojës sime.

3

Sepse disa të huaj janë ngritur kundër meje dhe njerëz të furishëm kërkojnë jetën time, njerëz që nuk e kanë Perëndinë para syve të tyre. (Sela)

4

Ja, Perëndia është ndihma ime, Zoti e përkrah jetën time.

5

Ai do t'i ndëshkojë armiqtë e mi për të keqen që më kanë bërë; në besnikërinë tënde shkatërroji.

6

Me gjithë zemër do të ofroj flijime; do të kremtoj emrin tënd, o Zot, sepse është i mirë;

7

sepse më ke çliruar nga çdo ankth, sytë e mi kanë parë mbi armiqtë e mi atë që unë dëshiroja.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884