Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 47

1

Duartrokisni, o popuj; kremtojeni Perëndinë me britma triumfi.

2

Sepse Zoti, Shumë i Larti, është i tmerrshëm, një mbret i madh mbi gjithë dheun.

3

Ai do të na nënshtrojë popujt dhe kombet do t'i vërë nën këmbët tona.

4

Ai do të zgjedhë për ne trashëgiminë tonë, lavdinë e Jakobit që ai e do. (Sela)

5

Perëndia është ngritur në mes brohoritjesh gëzimi, Zoti me tingujt e borive.

6

Këndojini lavde Perëndisë tonë, këndojini lavde! Këndojini lavde mbretit tonë, këndojini lavde!

7

Sepse Perëndia është mbreti i gjithë dheut, këndojini lavde me zotësi.

8

Perëndia mbretëron mbi kombet; Perëndia ulet mbi fronin e tij të shenjtë.

9

Princat e popujve, populli i Perëndisë të Abrahamit, janë mbledhur bashkë; sepse Perëndisë i përkasin mburojat e tokës; atë e lëvdojnë me të madhe.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884