A A A A A
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 341
Unë do ta bekoj Zotin në çdo kohë; lëvdimi i tij do të jetë gjithnjë në gojën time.
2
Shpirti im do të krenohet me Zotin; njerëzit e përulur do ta dëgjojnë dhe do të gëzohen.
3
Lartojeni Zotin bashkë me mua, dhe të lëvdojnë të gjithë emrin e tij.
4
Unë e kërkova Zotin, dhe ai m'u përgjigj dhe më çliroi nga të gjitha tmerret e mia.
5
Ata e shikuan atë dhe u ndriçuan, dhe fytyrat e tyre nuk u turpëruan.
6
Ky i pikëlluar klithi dhe Zoti e plotësoi, e shpëtoi nga të gjitha fatkeqësitë e tij.
7
Engjëlli i Zotit zë vend rreth atyre që kanë frikë prej tij dhe i çliron.
8
Provojeni dhe shihni sa i mirë është Zoti; lum ai njeri që gjen strehë tek ai.
9
Kini frikë nga Zoti, ju shenjtorë të tij, sepse asgjë nuk u mungon atyre që kanë frikë prej tij.
10
Luanët e vegjël vuajnë nga mungesa e madhe dhe nga uria, por atyre që kërkojnë Zotin nuk u mungon asgjë.
11
Ejani, o bij, dëgjomëni; unë do t'ju mësoj frikën e Zotit.
12
Cili është ai njeri që dëshiron jetën dhe do ditë të gjata për të parë të mirën?
13
Mbaje gjuhën tënde larg së keqes dhe buzët e tua të mos thonë gënjeshtra.
14
Largohu nga e keqja dhe bëj të mirën, kërko paqen dhe siguroje.
15
Sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë të vëmendshëm të kapin britmën e tyre.
16
Fytyra e Zotit është kundër atyre që sillen keq, për të çrrënjosur kujtimin e tyre nga faqja e dheut.
17
Të drejtët bërtasin dhe Zoti i dëgjon dhe i çliron nga të gjitha fatkeqësitë e tyre.
18
Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar.
19
Të shumta janë vuajtjet e njeriut të drejtë, por Zoti e çliron nga të gjitha.
20
Ai i ruan tërë kockat e tij, dhe asnjë prej tyre nuk copëtohet.
21
Ligësia do të vrasë të keqin, dhe ata që urrejnë të drejtin do të shkatërrohen.
22
Zoti shpengon jetën e shërbëtorëve të tij, dhe asnjë nga ata që gjejnë strehë te ai nuk do të shkatërrohet.Psalmet 34:1

Psalmet 34:2

Psalmet 34:3

Psalmet 34:4

Psalmet 34:5

Psalmet 34:6

Psalmet 34:7

Psalmet 34:8

Psalmet 34:9

Psalmet 34:10

Psalmet 34:11

Psalmet 34:12

Psalmet 34:13

Psalmet 34:14

Psalmet 34:15

Psalmet 34:16

Psalmet 34:17

Psalmet 34:18

Psalmet 34:19

Psalmet 34:20

Psalmet 34:21

Psalmet 34:22Psalmet 1 / Psa 1

Psalmet 2 / Psa 2

Psalmet 3 / Psa 3

Psalmet 4 / Psa 4

Psalmet 5 / Psa 5

Psalmet 6 / Psa 6

Psalmet 7 / Psa 7

Psalmet 8 / Psa 8

Psalmet 9 / Psa 9

Psalmet 10 / Psa 10

Psalmet 11 / Psa 11

Psalmet 12 / Psa 12

Psalmet 13 / Psa 13

Psalmet 14 / Psa 14

Psalmet 15 / Psa 15

Psalmet 16 / Psa 16

Psalmet 17 / Psa 17

Psalmet 18 / Psa 18

Psalmet 19 / Psa 19

Psalmet 20 / Psa 20

Psalmet 21 / Psa 21

Psalmet 22 / Psa 22

Psalmet 23 / Psa 23

Psalmet 24 / Psa 24

Psalmet 25 / Psa 25

Psalmet 26 / Psa 26

Psalmet 27 / Psa 27

Psalmet 28 / Psa 28

Psalmet 29 / Psa 29

Psalmet 30 / Psa 30

Psalmet 31 / Psa 31

Psalmet 32 / Psa 32

Psalmet 33 / Psa 33

Psalmet 34 / Psa 34

Psalmet 35 / Psa 35

Psalmet 36 / Psa 36

Psalmet 37 / Psa 37

Psalmet 38 / Psa 38

Psalmet 39 / Psa 39

Psalmet 40 / Psa 40

Psalmet 41 / Psa 41

Psalmet 42 / Psa 42

Psalmet 43 / Psa 43

Psalmet 44 / Psa 44

Psalmet 45 / Psa 45

Psalmet 46 / Psa 46

Psalmet 47 / Psa 47

Psalmet 48 / Psa 48

Psalmet 49 / Psa 49

Psalmet 50 / Psa 50

Psalmet 51 / Psa 51

Psalmet 52 / Psa 52

Psalmet 53 / Psa 53

Psalmet 54 / Psa 54

Psalmet 55 / Psa 55

Psalmet 56 / Psa 56

Psalmet 57 / Psa 57

Psalmet 58 / Psa 58

Psalmet 59 / Psa 59

Psalmet 60 / Psa 60

Psalmet 61 / Psa 61

Psalmet 62 / Psa 62

Psalmet 63 / Psa 63

Psalmet 64 / Psa 64

Psalmet 65 / Psa 65

Psalmet 66 / Psa 66

Psalmet 67 / Psa 67

Psalmet 68 / Psa 68

Psalmet 69 / Psa 69

Psalmet 70 / Psa 70

Psalmet 71 / Psa 71

Psalmet 72 / Psa 72

Psalmet 73 / Psa 73

Psalmet 74 / Psa 74

Psalmet 75 / Psa 75

Psalmet 76 / Psa 76

Psalmet 77 / Psa 77

Psalmet 78 / Psa 78

Psalmet 79 / Psa 79

Psalmet 80 / Psa 80

Psalmet 81 / Psa 81

Psalmet 82 / Psa 82

Psalmet 83 / Psa 83

Psalmet 84 / Psa 84

Psalmet 85 / Psa 85

Psalmet 86 / Psa 86

Psalmet 87 / Psa 87

Psalmet 88 / Psa 88

Psalmet 89 / Psa 89

Psalmet 90 / Psa 90

Psalmet 91 / Psa 91

Psalmet 92 / Psa 92

Psalmet 93 / Psa 93

Psalmet 94 / Psa 94

Psalmet 95 / Psa 95

Psalmet 96 / Psa 96

Psalmet 97 / Psa 97

Psalmet 98 / Psa 98

Psalmet 99 / Psa 99

Psalmet 100 / Psa 100

Psalmet 101 / Psa 101

Psalmet 102 / Psa 102

Psalmet 103 / Psa 103

Psalmet 104 / Psa 104

Psalmet 105 / Psa 105

Psalmet 106 / Psa 106

Psalmet 107 / Psa 107

Psalmet 108 / Psa 108

Psalmet 109 / Psa 109

Psalmet 110 / Psa 110

Psalmet 111 / Psa 111

Psalmet 112 / Psa 112

Psalmet 113 / Psa 113

Psalmet 114 / Psa 114

Psalmet 115 / Psa 115

Psalmet 116 / Psa 116

Psalmet 117 / Psa 117

Psalmet 118 / Psa 118

Psalmet 119 / Psa 119

Psalmet 120 / Psa 120

Psalmet 121 / Psa 121

Psalmet 122 / Psa 122

Psalmet 123 / Psa 123

Psalmet 124 / Psa 124

Psalmet 125 / Psa 125

Psalmet 126 / Psa 126

Psalmet 127 / Psa 127

Psalmet 128 / Psa 128

Psalmet 129 / Psa 129

Psalmet 130 / Psa 130

Psalmet 131 / Psa 131

Psalmet 132 / Psa 132

Psalmet 133 / Psa 133

Psalmet 134 / Psa 134

Psalmet 135 / Psa 135

Psalmet 136 / Psa 136

Psalmet 137 / Psa 137

Psalmet 138 / Psa 138

Psalmet 139 / Psa 139

Psalmet 140 / Psa 140

Psalmet 141 / Psa 141

Psalmet 142 / Psa 142

Psalmet 143 / Psa 143

Psalmet 144 / Psa 144

Psalmet 145 / Psa 145

Psalmet 146 / Psa 146

Psalmet 147 / Psa 147

Psalmet 148 / Psa 148

Psalmet 149 / Psa 149

Psalmet 150 / Psa 150