Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 34

1

Unë do ta bekoj Zotin në çdo kohë; lëvdimi i tij do të jetë gjithnjë në gojën time.

2

Shpirti im do të krenohet me Zotin; njerëzit e përulur do ta dëgjojnë dhe do të gëzohen.

3

Lartojeni Zotin bashkë me mua, dhe të lëvdojnë të gjithë emrin e tij.

4

Unë e kërkova Zotin, dhe ai m'u përgjigj dhe më çliroi nga të gjitha tmerret e mia.

5

Ata e shikuan atë dhe u ndriçuan, dhe fytyrat e tyre nuk u turpëruan.

6

Ky i pikëlluar klithi dhe Zoti e plotësoi, e shpëtoi nga të gjitha fatkeqësitë e tij.

7

Engjëlli i Zotit zë vend rreth atyre që kanë frikë prej tij dhe i çliron.

8

Provojeni dhe shihni sa i mirë është Zoti; lum ai njeri që gjen strehë tek ai.

9

Kini frikë nga Zoti, ju shenjtorë të tij, sepse asgjë nuk u mungon atyre që kanë frikë prej tij.

10

Luanët e vegjël vuajnë nga mungesa e madhe dhe nga uria, por atyre që kërkojnë Zotin nuk u mungon asgjë.

11

Ejani, o bij, dëgjomëni; unë do t'ju mësoj frikën e Zotit.

12

Cili është ai njeri që dëshiron jetën dhe do ditë të gjata për të parë të mirën?

13

Mbaje gjuhën tënde larg së keqes dhe buzët e tua të mos thonë gënjeshtra.

14

Largohu nga e keqja dhe bëj të mirën, kërko paqen dhe siguroje.

15

Sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë të vëmendshëm të kapin britmën e tyre.

16

Fytyra e Zotit është kundër atyre që sillen keq, për të çrrënjosur kujtimin e tyre nga faqja e dheut.

17

Të drejtët bërtasin dhe Zoti i dëgjon dhe i çliron nga të gjitha fatkeqësitë e tyre.

18

Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar.

19

Të shumta janë vuajtjet e njeriut të drejtë, por Zoti e çliron nga të gjitha.

20

Ai i ruan tërë kockat e tij, dhe asnjë prej tyre nuk copëtohet.

21

Ligësia do të vrasë të keqin, dhe ata që urrejnë të drejtin do të shkatërrohen.

22

Zoti shpengon jetën e shërbëtorëve të tij, dhe asnjë nga ata që gjejnë strehë te ai nuk do të shkatërrohet.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884