A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 331
Ngazëlloni, o njerëz të drejtë, tek Zoti; lëvdimi u shkon për shtat njerëzve të drejtë.
2
Kremtojeni Zotin me qeste; këndojini atij me harpën me dhjetë tela.
3
Këndojini një kantik të ri, bjerini me mjeshtëri veglës dhe brohoritni.
4
Sepse fjala e Zotit është e drejtë dhe të gjithë veprat e tij janë bërë me saktësi.
5
Ai e do drejtësinë dhe barazinë; toka është e mbushur nga mirësitë e Zotit.
6
Qiejtë u bënë me anë të fjalës së Zotit dhe tërë ushtria e tyre me anë të frymës së gojës së tij.
7
Ai mblodhi ujërat në një tog dhe vendosi thellësitë e tyre të mëdha si rezervuare.
8
Tërë toka le të ketë frikë nga Zoti dhe le të dridhen para tij tërë banorët e botës.
9
Sepse ai foli dhe gjëja u bë; ai udhëroi dhe gjëja u shfaq.
10
Zoti e bën të dështojë planin e kombeve dhe asgjeson synimet e popujve.
11
Plani i Zotit mbetet përjetë dhe qëllimet e zemrës së tij për çdo brez.
12
Lum ai komb që ka Perëndinë Zotin; lum populli që ai ka zgjedhur për trashëgim të tij.
13
Zoti shikon nga qielli; ai shikon tërë bijtë e njerëzve.
14
Nga vendi i banimit të tij ai këqyr tërë banorët e tokës.
15
Ai e ka formuar zemrën e të gjithëve, që kupton tërë veprat e tyre.
16
Mbreti nuk shpëtohet nga një ushtri e madhe; trimi nuk shpëton për shkak të forcës së tij të madhe.
17
Kali është një shpresë e kotë shpëtimi, dhe me forcën e tij të madhe nuk mund të shpëtojë asnjeri nga rreziku.
18
Ja, syri i Zotit është mbi ata që kanë frikë para tij, mbi ata që shpresojnë në mirësinë e tij,
19
për ta çliruar shpirtin e tyre nga vdekja dhe për t'i mbajtur të gjallë në kohë urie.
20
Shpirti ynë pret Zotin; ai është ndihma jonë dhe mburoja jonë.
21
Po, zemra jonë do të gëzohet tek ai, sepse kemi besim, në emrin e tij të shenjtë.
22
Mirësia jote qoftë mbi ne, o Zot, sepse kemi pasur shpresë te ti.Psalmet 33:1
Psalmet 33:2
Psalmet 33:3
Psalmet 33:4
Psalmet 33:5
Psalmet 33:6
Psalmet 33:7
Psalmet 33:8
Psalmet 33:9
Psalmet 33:10
Psalmet 33:11
Psalmet 33:12
Psalmet 33:13
Psalmet 33:14
Psalmet 33:15
Psalmet 33:16
Psalmet 33:17
Psalmet 33:18
Psalmet 33:19
Psalmet 33:20
Psalmet 33:21
Psalmet 33:22


Psalmet 1 / Psa 1
Psalmet 2 / Psa 2
Psalmet 3 / Psa 3
Psalmet 4 / Psa 4
Psalmet 5 / Psa 5
Psalmet 6 / Psa 6
Psalmet 7 / Psa 7
Psalmet 8 / Psa 8
Psalmet 9 / Psa 9
Psalmet 10 / Psa 10
Psalmet 11 / Psa 11
Psalmet 12 / Psa 12
Psalmet 13 / Psa 13
Psalmet 14 / Psa 14
Psalmet 15 / Psa 15
Psalmet 16 / Psa 16
Psalmet 17 / Psa 17
Psalmet 18 / Psa 18
Psalmet 19 / Psa 19
Psalmet 20 / Psa 20
Psalmet 21 / Psa 21
Psalmet 22 / Psa 22
Psalmet 23 / Psa 23
Psalmet 24 / Psa 24
Psalmet 25 / Psa 25
Psalmet 26 / Psa 26
Psalmet 27 / Psa 27
Psalmet 28 / Psa 28
Psalmet 29 / Psa 29
Psalmet 30 / Psa 30
Psalmet 31 / Psa 31
Psalmet 32 / Psa 32
Psalmet 33 / Psa 33
Psalmet 34 / Psa 34
Psalmet 35 / Psa 35
Psalmet 36 / Psa 36
Psalmet 37 / Psa 37
Psalmet 38 / Psa 38
Psalmet 39 / Psa 39
Psalmet 40 / Psa 40
Psalmet 41 / Psa 41
Psalmet 42 / Psa 42
Psalmet 43 / Psa 43
Psalmet 44 / Psa 44
Psalmet 45 / Psa 45
Psalmet 46 / Psa 46
Psalmet 47 / Psa 47
Psalmet 48 / Psa 48
Psalmet 49 / Psa 49
Psalmet 50 / Psa 50
Psalmet 51 / Psa 51
Psalmet 52 / Psa 52
Psalmet 53 / Psa 53
Psalmet 54 / Psa 54
Psalmet 55 / Psa 55
Psalmet 56 / Psa 56
Psalmet 57 / Psa 57
Psalmet 58 / Psa 58
Psalmet 59 / Psa 59
Psalmet 60 / Psa 60
Psalmet 61 / Psa 61
Psalmet 62 / Psa 62
Psalmet 63 / Psa 63
Psalmet 64 / Psa 64
Psalmet 65 / Psa 65
Psalmet 66 / Psa 66
Psalmet 67 / Psa 67
Psalmet 68 / Psa 68
Psalmet 69 / Psa 69
Psalmet 70 / Psa 70
Psalmet 71 / Psa 71
Psalmet 72 / Psa 72
Psalmet 73 / Psa 73
Psalmet 74 / Psa 74
Psalmet 75 / Psa 75
Psalmet 76 / Psa 76
Psalmet 77 / Psa 77
Psalmet 78 / Psa 78
Psalmet 79 / Psa 79
Psalmet 80 / Psa 80
Psalmet 81 / Psa 81
Psalmet 82 / Psa 82
Psalmet 83 / Psa 83
Psalmet 84 / Psa 84
Psalmet 85 / Psa 85
Psalmet 86 / Psa 86
Psalmet 87 / Psa 87
Psalmet 88 / Psa 88
Psalmet 89 / Psa 89
Psalmet 90 / Psa 90
Psalmet 91 / Psa 91
Psalmet 92 / Psa 92
Psalmet 93 / Psa 93
Psalmet 94 / Psa 94
Psalmet 95 / Psa 95
Psalmet 96 / Psa 96
Psalmet 97 / Psa 97
Psalmet 98 / Psa 98
Psalmet 99 / Psa 99
Psalmet 100 / Psa 100
Psalmet 101 / Psa 101
Psalmet 102 / Psa 102
Psalmet 103 / Psa 103
Psalmet 104 / Psa 104
Psalmet 105 / Psa 105
Psalmet 106 / Psa 106
Psalmet 107 / Psa 107
Psalmet 108 / Psa 108
Psalmet 109 / Psa 109
Psalmet 110 / Psa 110
Psalmet 111 / Psa 111
Psalmet 112 / Psa 112
Psalmet 113 / Psa 113
Psalmet 114 / Psa 114
Psalmet 115 / Psa 115
Psalmet 116 / Psa 116
Psalmet 117 / Psa 117
Psalmet 118 / Psa 118
Psalmet 119 / Psa 119
Psalmet 120 / Psa 120
Psalmet 121 / Psa 121
Psalmet 122 / Psa 122
Psalmet 123 / Psa 123
Psalmet 124 / Psa 124
Psalmet 125 / Psa 125
Psalmet 126 / Psa 126
Psalmet 127 / Psa 127
Psalmet 128 / Psa 128
Psalmet 129 / Psa 129
Psalmet 130 / Psa 130
Psalmet 131 / Psa 131
Psalmet 132 / Psa 132
Psalmet 133 / Psa 133
Psalmet 134 / Psa 134
Psalmet 135 / Psa 135
Psalmet 136 / Psa 136
Psalmet 137 / Psa 137
Psalmet 138 / Psa 138
Psalmet 139 / Psa 139
Psalmet 140 / Psa 140
Psalmet 141 / Psa 141
Psalmet 142 / Psa 142
Psalmet 143 / Psa 143
Psalmet 144 / Psa 144
Psalmet 145 / Psa 145
Psalmet 146 / Psa 146
Psalmet 147 / Psa 147
Psalmet 148 / Psa 148
Psalmet 149 / Psa 149
Psalmet 150 / Psa 150