Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 29

1

I jepni Zotit, o bij të të fuqishmëve, i jepni Zotit lavdi dhe forcë.

2

I jepni Zotit lavdinë që i përket emrit të tij; adhuroni Zotin në shkëlqimin e shenjtërisë së tij.

3

Zëri i Zotit është mbi ujërat; Perëndia i lavdisë gjëmon; Zoti është mbi ujërat e mëdha.

4

Zëri i Zotit është i fuqishëm, zëri i Zotit është i madhërishëm.

5

Zëri i Zotit thyen kedrat; po, Zoti thyen kedrat e Libanit;

6

i bën të hidhen si një viç, Libanin dhe Sirionin, si një buall i ri.

7

Zëri i Zotit çan flakët e zjarrit.

8

Zëri i Zotit e bën shkretëtirën të dridhet; Zoti bën që të dridhet shkretëtira e Kadeshit.

9

Zëri i Zotit bën që të lindin sutat dhe i lë pyjet pa gjethe; dhe në tempullin e tij çdo gjë thotë: "Lavdi!".

10

Zoti rrinte ulur në fron përmbi përmbytjen; po, Zoti rri ulur si mbret në përjetësi.

11

Zoti do t'i japë forcë popullit të tij; Zoti do të bekojë popullin e tij me paqe.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884