Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 23

1

Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungojë.

2

Ai më çon në kullota me bar të njomë, më drejton pranë ujërave që të çlodhin.

3

Ai ma përtërin shpirtin, më çon nëpër shtigjet e drejtësisë, nga dashuria që ka për emrin e tij.

4

Edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua; shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër.

5

Ti shtron para meje tryezën në prani të armiqve të mi; ti vajos kokën time me vaj; kupa ime po derdhet.

6

Me siguri pasuri dhe mirësi do të më shoqërojnë në gjithë ditët e jetës ime; dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit ditë të gjata.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884