Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 2

1

Pse ziejnë kombet dhe pse popujt kurdisin gjëra të kota?

2

Mbretërit e dheut mblidhen dhe princat këshillohen bashkë kundër Zotit dhe të vajosurit të tij,

3

duke thënë: "Le t'i këputim prangat e tyre dhe t'i heqim qafe litarët e tyre".

4

Ai që ulet në qiejtë do të qeshë, Zoti do të tallet me ta.

5

Atëherë do t'u flasë në zemërimin e tij dhe do t'i trembë në indinjatën e tij të madhe,

6

dhe do të thotë: "E vendosa mbretin tim mbi Sion, malin tim të shenjtë.

7

Do të shpallë dekretin e Zotit. Ai më ka thënë: "Ti je biri im, sot më linde.

8

Më kërko dhe unë do të jap kombet si trashëgimi për ty dhe mbarë dheun si zotërim tëndin.

9

Ti do t'i copëtosh me një shufër hekuri, do t'i bësh copë-copë si një enë prej argjile"".

10

Tani, pra, o mbretër, tregohuni të urtë; pranoni ndreqjen, o gjyqtarë të dheut.

11

Shërbeni me frikë Zotin dhe gëzohuni me drithma.

12

Nënshtrohuni Birit, që të mos zemërohet dhe të mos vdisni rrugës, sepse zemërimi i tij mund të ndizet në një çast. Lum ata që gjejnë strehë tek ai.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884