A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 18

1
"Të dua, o Zot, forca ime.
2
Zoti është kështjella ime, fortesa ime dhe çliruesi im, Perëndia im, shkëmbi im ku gjej strehë, mburoja ime, fuqia e shpëtimit tim, streha ime e i lartë.
3
Unë i kërkoj ndihmë Zotit, që është i denjë për t'u lëvduar, dhe kështu shpëtoj nga armiqtë e mi.
4
Dhembje vdekjeje më kishin pushtuar dhe përrenj njerëzish të kobshëm më kishin tmerruar.
5
Ankthet e Sheolit më kishin rrethuar dhe leqet e vdekjes më rrinin përpara.
6
Në ankthin tim kërkova Zotin dhe i klitha Perëndisë tim; ai e dëgjoi zërin tim nga tempulli i tij dhe zëri im arriti para tij, në veshët e tij.
7
Atëherë dheu u trondit dhe u drodh; edhe themelet e maleve luajtën dhe ranë, sepse ai ishte zemëruar shumë.
8
Një tym i dilte nga flegrat e tij dhe një zjarr shkatërrimtar dilte nga goja e tij; nga ai shpërthenin thëngjij.
9
Ai i uli qiejtë dhe zbriti me një mjegull të dendur poshtë këmbëve të tij;
10
i kishte hipur një kerubini dhe fluturonte; fluturonte shpejt mbi krahët e erës.
11
Me terrin ai kishte bërë velin e tij dhe si shatorre rreth vetes kishte vënë errësirën e ujërave dhe retë e dendura të qiellit.
12
Nga shkëlqimi që e paraprinte dilnin re të dendura, brësher dhe thëngjij.
13
Zoti gjëmoi në qiejtë dhe Shumë i Larti bëri që të dëgjohet zëri i tij me breshër dhe me thëngjij.
14
Hodhi shigjetat e tij dhe i shpërndau armiqtë; lëshoi një numër të madh rrufesh dhe i bëri të ikin me vrap.
15
Në qortimin tënd, o Zot, në shfryrjen e erës nga flegrat e tua, shtretërit e lumenjve u dukën dhe themelet e botës u zbuluan.
16
Ai nga lart shtriu dorën, më mori dhe më nxori jashtë ujërave të shumta.
17
Më çliroi nga armiku im i fuqishëm dhe nga ata që më urrenin, sepse ishin më të fortë se unë.
18
Ata u vërsulën kundër meje ditën e fatkeqësisë sime, por Zoti mbajti anën time,
19
dhe më nxori jashtë, larg; më çliroi sepse më do.
20
Zoti më ka shpërblyer sipas drejtësisë sime dhe më ka dhënë sipas pastërtisë së duarve të mia,
21
sepse kam ndjekur rrugët e Zotit dhe nuk jam larguar pabesisht nga Perëndia im,
22
sepse kam mbajtur para meje tërë ligjet e tij dhe nuk u jam shmangur statuteve të tij.
23
Kam qenë i ndershëm me të dhe i jam ruajtur paudhësisë.
24
Sepse Zoti më ka dhënë sipas drejtësisë sime, sipas pastërtisë së duarve të mia përpara syve të tij.
25
Ti tregohesh i dhimbshëm ndaj njeriut besimtar dhe i drejtë me njeriun e drejtë.
26
Ti tregohesh i pastër me atë që është i pastër dhe i dinak me të ligun,
27
sepse ti je ai që shpëton njerëzit e pikëlluar dhe ul sytë që janë krenarë;
28
ti je në fakt je ai që bën të shkëlqejë llambën time; o Zot, Perëndia im, ti ndriçon errësirën time,
29
sepse me ty mund të sulmoj një aradhe dhe me Perëndinë tim mund të kërcej mbi një mur.
30
Rruga e Perëndisë është e përsosur; fjala e Zotit është pastruar me anë të zjarrit; ai është mburoja e të gjithë atyre që gjejnë strehë tek ai.
31
Në fakt kush është Perëndi përveç Zotit? Kush është kështjellë përveç Perëndisë tim?
32
Perëndia është ai që më rrethon me forcë dhe që e bën jetën time të përsosur.
33
Ai i bën këmbët e mia të ngjashme me ato të sutave dhe më bën të fortë në vendet e mia të larta;
34
ai i mëson duart e mia për betejë, dhe me krahët e mi mund të nderë një hark prej bakri.
35
Ti më ke dhënë gjithashtu mburojën e shpëtimit tënd; dora jote e djathtë më ka mbajtur dhe mirësia jote më ka bërë të madh.
36
Ti ke zgjeruar hapat e mi nën veten time dhe këmbët e mia nuk janë penguar.
37
I kam ndjekur armiqtë e mi dhe i kam arritur, nuk jam kthyer prapa para se t'i shkatërroj.
38
I kam goditur vazhdimisht dhe ata nuk kanë mundur të ngrihen përsëri; ata kanë rënë nën këmbët e mia.
39
Ti më ke dhënë forcë për betejën dhe ke bërë të përulen ata që ngriheshin kundër meje;
40
ti ke bërë të kthejnë kurrizin armiqtë e mi, dhe unë kam shkatërruar ata që më urrenin.
41
Ata klithën, por nuk pati njeri që t'i shpëtonte; ata i klithën Zotit, por ai nuk u dha përgjigje.
42
I kam shkelur deri sa i bëra si pluhuri para erës; i kam fshirë si balta e rrugëve.
43
Ti më ke çliruar nga grindjet e popullit; ti më ke bërë udhëheqës të kombeve; një popull që nuk e njihja më ka shërbyer.
44
Me të dëgjuar emrin tim, ata më dëgjuan dhe m'u bindën; të huajt m'u nënshtruan.
45
Të huajt u ligështuan dhe dolën duke u dridhur nga fortesat e tyre.
46
Rroftë Zoti, qoftë e bekuar Kështjella ime dhe lëvduar qoftë Perëndia i shpëtimit tim!
47
Ai është Perëndia që hakmerret për mua dhe që më nënshtron popujt;
48
ai më çliron nga armiqtë e mi. Ti më larton mbi ata që ngrihen kundër meje dhe më çliron nga njeriu që përdor dhunën.
49
Prandaj, o Zot, unë do ta kremtoj midis kombeve emrin tënd me këngë.
50
Çlirime të mëdha ai i jep mbretit të tij dhe tregohet dashamirës me Davidin, të vajosurin e tij, dhe me fisin e tij përjetë".
Psalmet 18:1
Psalmet 18:2
Psalmet 18:3
Psalmet 18:4
Psalmet 18:5
Psalmet 18:6
Psalmet 18:7
Psalmet 18:8
Psalmet 18:9
Psalmet 18:10
Psalmet 18:11
Psalmet 18:12
Psalmet 18:13
Psalmet 18:14
Psalmet 18:15
Psalmet 18:16
Psalmet 18:17
Psalmet 18:18
Psalmet 18:19
Psalmet 18:20
Psalmet 18:21
Psalmet 18:22
Psalmet 18:23
Psalmet 18:24
Psalmet 18:25
Psalmet 18:26
Psalmet 18:27
Psalmet 18:28
Psalmet 18:29
Psalmet 18:30
Psalmet 18:31
Psalmet 18:32
Psalmet 18:33
Psalmet 18:34
Psalmet 18:35
Psalmet 18:36
Psalmet 18:37
Psalmet 18:38
Psalmet 18:39
Psalmet 18:40
Psalmet 18:41
Psalmet 18:42
Psalmet 18:43
Psalmet 18:44
Psalmet 18:45
Psalmet 18:46
Psalmet 18:47
Psalmet 18:48
Psalmet 18:49
Psalmet 18:50
Psalmet 1 / Psa 1
Psalmet 2 / Psa 2
Psalmet 3 / Psa 3
Psalmet 4 / Psa 4
Psalmet 5 / Psa 5
Psalmet 6 / Psa 6
Psalmet 7 / Psa 7
Psalmet 8 / Psa 8
Psalmet 9 / Psa 9
Psalmet 10 / Psa 10
Psalmet 11 / Psa 11
Psalmet 12 / Psa 12
Psalmet 13 / Psa 13
Psalmet 14 / Psa 14
Psalmet 15 / Psa 15
Psalmet 16 / Psa 16
Psalmet 17 / Psa 17
Psalmet 18 / Psa 18
Psalmet 19 / Psa 19
Psalmet 20 / Psa 20
Psalmet 21 / Psa 21
Psalmet 22 / Psa 22
Psalmet 23 / Psa 23
Psalmet 24 / Psa 24
Psalmet 25 / Psa 25
Psalmet 26 / Psa 26
Psalmet 27 / Psa 27
Psalmet 28 / Psa 28
Psalmet 29 / Psa 29
Psalmet 30 / Psa 30
Psalmet 31 / Psa 31
Psalmet 32 / Psa 32
Psalmet 33 / Psa 33
Psalmet 34 / Psa 34
Psalmet 35 / Psa 35
Psalmet 36 / Psa 36
Psalmet 37 / Psa 37
Psalmet 38 / Psa 38
Psalmet 39 / Psa 39
Psalmet 40 / Psa 40
Psalmet 41 / Psa 41
Psalmet 42 / Psa 42
Psalmet 43 / Psa 43
Psalmet 44 / Psa 44
Psalmet 45 / Psa 45
Psalmet 46 / Psa 46
Psalmet 47 / Psa 47
Psalmet 48 / Psa 48
Psalmet 49 / Psa 49
Psalmet 50 / Psa 50
Psalmet 51 / Psa 51
Psalmet 52 / Psa 52
Psalmet 53 / Psa 53
Psalmet 54 / Psa 54
Psalmet 55 / Psa 55
Psalmet 56 / Psa 56
Psalmet 57 / Psa 57
Psalmet 58 / Psa 58
Psalmet 59 / Psa 59
Psalmet 60 / Psa 60
Psalmet 61 / Psa 61
Psalmet 62 / Psa 62
Psalmet 63 / Psa 63
Psalmet 64 / Psa 64
Psalmet 65 / Psa 65
Psalmet 66 / Psa 66
Psalmet 67 / Psa 67
Psalmet 68 / Psa 68
Psalmet 69 / Psa 69
Psalmet 70 / Psa 70
Psalmet 71 / Psa 71
Psalmet 72 / Psa 72
Psalmet 73 / Psa 73
Psalmet 74 / Psa 74
Psalmet 75 / Psa 75
Psalmet 76 / Psa 76
Psalmet 77 / Psa 77
Psalmet 78 / Psa 78
Psalmet 79 / Psa 79
Psalmet 80 / Psa 80
Psalmet 81 / Psa 81
Psalmet 82 / Psa 82
Psalmet 83 / Psa 83
Psalmet 84 / Psa 84
Psalmet 85 / Psa 85
Psalmet 86 / Psa 86
Psalmet 87 / Psa 87
Psalmet 88 / Psa 88
Psalmet 89 / Psa 89
Psalmet 90 / Psa 90
Psalmet 91 / Psa 91
Psalmet 92 / Psa 92
Psalmet 93 / Psa 93
Psalmet 94 / Psa 94
Psalmet 95 / Psa 95
Psalmet 96 / Psa 96
Psalmet 97 / Psa 97
Psalmet 98 / Psa 98
Psalmet 99 / Psa 99
Psalmet 100 / Psa 100
Psalmet 101 / Psa 101
Psalmet 102 / Psa 102
Psalmet 103 / Psa 103
Psalmet 104 / Psa 104
Psalmet 105 / Psa 105
Psalmet 106 / Psa 106
Psalmet 107 / Psa 107
Psalmet 108 / Psa 108
Psalmet 109 / Psa 109
Psalmet 110 / Psa 110
Psalmet 111 / Psa 111
Psalmet 112 / Psa 112
Psalmet 113 / Psa 113
Psalmet 114 / Psa 114
Psalmet 115 / Psa 115
Psalmet 116 / Psa 116
Psalmet 117 / Psa 117
Psalmet 118 / Psa 118
Psalmet 119 / Psa 119
Psalmet 120 / Psa 120
Psalmet 121 / Psa 121
Psalmet 122 / Psa 122
Psalmet 123 / Psa 123
Psalmet 124 / Psa 124
Psalmet 125 / Psa 125
Psalmet 126 / Psa 126
Psalmet 127 / Psa 127
Psalmet 128 / Psa 128
Psalmet 129 / Psa 129
Psalmet 130 / Psa 130
Psalmet 131 / Psa 131
Psalmet 132 / Psa 132
Psalmet 133 / Psa 133
Psalmet 134 / Psa 134
Psalmet 135 / Psa 135
Psalmet 136 / Psa 136
Psalmet 137 / Psa 137
Psalmet 138 / Psa 138
Psalmet 139 / Psa 139
Psalmet 140 / Psa 140
Psalmet 141 / Psa 141
Psalmet 142 / Psa 142
Psalmet 143 / Psa 143
Psalmet 144 / Psa 144
Psalmet 145 / Psa 145
Psalmet 146 / Psa 146
Psalmet 147 / Psa 147
Psalmet 148 / Psa 148
Psalmet 149 / Psa 149
Psalmet 150 / Psa 150