A A A A A
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 1501
Aleluja, lëvdoni Perëndinë në shenjtoren e tij, lëvdojeni në kupën qiellore të pushtetit të tij.
2
Lëvdojeni për mrekullitë e tij, lëvdojeni sipas madhështisë e tij.
3
Lëvdojeni me tingullin e burive, lëvdojeni me tingullin e harpës dhe me qeste.
4
Lëvdojeni me dajre dhe me valle, lëvdojeni me vegla me tela dhe me frymë.
5
Lëvdojeni me cembale tingëlluese, lëvdojeni me cembale kumbuese.
6
Çdo gjë që merr frymë le të lëvdojë Zotin. Aleluja.