Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 150

1

Aleluja, lëvdoni Perëndinë në shenjtoren e tij, lëvdojeni në kupën qiellore të pushtetit të tij.

2

Lëvdojeni për mrekullitë e tij, lëvdojeni sipas madhështisë e tij.

3

Lëvdojeni me tingullin e burive, lëvdojeni me tingullin e harpës dhe me qeste.

4

Lëvdojeni me dajre dhe me valle, lëvdojeni me vegla me tela dhe me frymë.

5

Lëvdojeni me cembale tingëlluese, lëvdojeni me cembale kumbuese.

6

Çdo gjë që merr frymë le të lëvdojë Zotin. Aleluja.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884