Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 15

1

O Zot, kush do të banojë në çadrën tënde? Kush do të banojë në malin tënd të shenjtë?

2

Ai që ecën me ndershmëri dhe bën atë që është e drejtë dhe thotë të vërtetën që ka në zemër,

3

që nuk shan me gjuhën e tij, nuk i bën asnjë të keqe shokut të tij, dhe nuk shpif të afërmin e tij.

4

Në sytë e tij përçmohet njeriu pa vlerë, por ai ndërton ata që kanë frikë nga Zoti; edhe sikur të jetë betuar në dëm të tij, ai nuk tërhiqet;

5

nuk i jep paratë e tij me kamatë dhe nuk pranon dhurata kundër të pafajshmit. Ai që bën këto gjëra nuk do të hiqet kurrë.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884