Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 148

1

Aleluja. Lëvdoni Zotin nga qiejtë, lëvdojeni në vendet shumë të larta.

2

Lëvdojeni, ju të gjithë engjëjt e tij, lëvdojeni ju mbarë ushtritë e tij.

3

Lëvdojeni, o diell dhe hënë, lëvdojeni, ju mbarë yje të ndritshme.

4

Lëvdojeni, ju qiej të qiejve, dhe ju ujëra përmbi qiejtë.

5

Tërë këto gjëra le të lëvdojnë emrin e Zotit, sepse ai dha urdhër dhe ato u krijuan.

6

Ai i ka vendosur përjetë, në përjetësi; por ka bërë një statut që nuk do të kalojë kurrë.

7

Lëvdojeni Zotin nga toka, ju përbindësh të detit dhe mbarë oqeane,

8

zjarr dhe breshër, borë dhe re, ajër i shtrëngatës që zbaton urdhërat e tij,

9

mbarë male dhe kodra, mbarë dru frutorë dhe kedra;

10

ju mbarë kafshë të egra dhe shtëpiake, rrëshqanorë dhe zogj me krahë;

11

ju mbretër të dheut dhe mbarë popuj, princa dhe gjyqtarë të tokës;

12

të rinj dhe vajza, pleq dhe fëmijë.

13

Le të lëvdojnë emrin e Zotit, sepse vetëm emri i tij përlëvdohet. Lavdia e tij qëndron përmbi tokën dhe qiejtë.

14

Ai e ka rritur forcën e popullit të tij, një arsye kjo lëvdimi për të gjithë shenjtorët e tij, për bijtë e Izraelit, një popull i afërt për të. Aleluja.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884