A A A A A
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 1481
Aleluja. Lëvdoni Zotin nga qiejtë, lëvdojeni në vendet shumë të larta.
2
Lëvdojeni, ju të gjithë engjëjt e tij, lëvdojeni ju mbarë ushtritë e tij.
3
Lëvdojeni, o diell dhe hënë, lëvdojeni, ju mbarë yje të ndritshme.
4
Lëvdojeni, ju qiej të qiejve, dhe ju ujëra përmbi qiejtë.
5
Tërë këto gjëra le të lëvdojnë emrin e Zotit, sepse ai dha urdhër dhe ato u krijuan.
6
Ai i ka vendosur përjetë, në përjetësi; por ka bërë një statut që nuk do të kalojë kurrë.
7
Lëvdojeni Zotin nga toka, ju përbindësh të detit dhe mbarë oqeane,
8
zjarr dhe breshër, borë dhe re, ajër i shtrëngatës që zbaton urdhërat e tij,
9
mbarë male dhe kodra, mbarë dru frutorë dhe kedra;
10
ju mbarë kafshë të egra dhe shtëpiake, rrëshqanorë dhe zogj me krahë;
11
ju mbretër të dheut dhe mbarë popuj, princa dhe gjyqtarë të tokës;
12
të rinj dhe vajza, pleq dhe fëmijë.
13
Le të lëvdojnë emrin e Zotit, sepse vetëm emri i tij përlëvdohet. Lavdia e tij qëndron përmbi tokën dhe qiejtë.
14
Ai e ka rritur forcën e popullit të tij, një arsye kjo lëvdimi për të gjithë shenjtorët e tij, për bijtë e Izraelit, një popull i afërt për të. Aleluja.