Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 134

1

Ja, bekoni Zotin, ju, të gjithë shërbëtorët e Zotit, që e kaloni natën në shtëpinë e Zotit.

2

Ngrini duart në drejtim të shenjtores dhe bekoni Zotin.

3

Të bekoftë Zoti nga Sioni, ai që ka krijuar qiejtë dhe tokën.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884