A A A A A
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 1291
Shumë më kanë shtypur që në rininë time, le ta thotë Izraeli:
2
"Shumë më kanë shtypur qysh prej rinisë sime, por nuk kanë mundur të më mposhtin.
3
Lëruesit kanë lëruar mbi kurrizin tim dhe kanë bërë aty brazda të gjata".
4
Zoti është i drejtë; ai i preu litarët e të pabesëve.
5
U turpërofshin të gjithë dhe kthefshin krahët ata që urrejnë Sionin!
6
U bëfshin si bari i çative, që thahet para se të rritet;
7
nuk ia mbush dorën korrësit, as krahët atyre që lidhin duajt;
8
dhe kalimtarët mos thënçin: "Bekimi i Zotit qoftë mbi ju; ne ju bekojmë në emër të Zotit".