A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 1281
Lum kushdo që ka frikë nga Zoti dhe që ecën në rrugët tij.
2
Atëherë ti do të hash me mundin e duarve të tua, do të jesh i lumtur dhe do të gëzosh begatinë.
3
Gruaja jote do të jetë si një hardhi prodhimtare në intimitetin e shtëpisë sate, bijtë e tu si drurë ulliri rreth tryezës sate!
4
Ja, kështu do të bekohet njeriu që ka frikë nga Zoti.
5
Zoti të bekoftë nga Sioni dhe ti pafsh begatinë e Jeruzalemit tërë ditët e jetës sate.
6
Po, pafsh bijtë e bijve të tu. Paqja qoftë mbi Izraelin.