Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 128

1

Lum kushdo që ka frikë nga Zoti dhe që ecën në rrugët tij.

2

Atëherë ti do të hash me mundin e duarve të tua, do të jesh i lumtur dhe do të gëzosh begatinë.

3

Gruaja jote do të jetë si një hardhi prodhimtare në intimitetin e shtëpisë sate, bijtë e tu si drurë ulliri rreth tryezës sate!

4

Ja, kështu do të bekohet njeriu që ka frikë nga Zoti.

5

Zoti të bekoftë nga Sioni dhe ti pafsh begatinë e Jeruzalemit tërë ditët e jetës sate.

6

Po, pafsh bijtë e bijve të tu. Paqja qoftë mbi Izraelin.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884