A A A A A
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 1261
Kur Zoti i bëri robërit e Sionit të kthehen, na u duk si ëndërr.
2
Atëherë goja jonë u mbush me qeshje dhe gjuha jonë me këngë gëzimi, atëherë thuhej midis kombeve: "Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ta".
3
Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ne, dhe jemi tërë gëzim.
4
Bëj të rikthehen robërit tanë, o Zot, ashtu si përrenjtë në jug.
5
Ata që mbjellin me lotë, do të korrin me këngë gëzimi.
6
Vërtetë ecën duke qarë ai që mban farën që do të mbillet, por ai do të kthehet më këngë gëzimi duke sjellë duajt e tij.