Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 126

1

Kur Zoti i bëri robërit e Sionit të kthehen, na u duk si ëndërr.

2

Atëherë goja jonë u mbush me qeshje dhe gjuha jonë me këngë gëzimi, atëherë thuhej midis kombeve: "Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ta".

3

Zoti ka bërë gjëra të mëdha për ne, dhe jemi tërë gëzim.

4

Bëj të rikthehen robërit tanë, o Zot, ashtu si përrenjtë në jug.

5

Ata që mbjellin me lotë, do të korrin me këngë gëzimi.

6

Vërtetë ecën duke qarë ai që mban farën që do të mbillet, por ai do të kthehet më këngë gëzimi duke sjellë duajt e tij.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884