English
A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 125

١
Ata që kanë besim tek Zoti janë si mali i Sionit, që nuk mund të lëvizet, por qëndron përjetë.
٢
Ashtu si Jeruzalemi është rrethuar nga male, kështu Zoti rri përreth popullit të tij, tani dhe përjetë.
٣
Sepse skeptri i të pabesëve nuk do të pushojë përjetë mbi trashëgiminë e të drejtëve, që të drejtët të mos i shtyjnë duart e tyre për të bërë të keqen.
٤
O Zot, bëju të mirë njerëzve të mirë dhe atyre që kanë zemër të ndershme.
٥
Por ata që ndjekin rrugë dredha-dredha, Zoti do t'i bëjë që të ecin bashkë me ata që bëjnë paudhësi. Paqja qoftë mbi Izrael.
Psalmet 125:1
Psalmet 125:2
Psalmet 125:3
Psalmet 125:4
Psalmet 125:5
Psalmet 1 / المزامير 1
Psalmet 2 / المزامير 2
Psalmet 3 / المزامير 3
Psalmet 4 / المزامير 4
Psalmet 5 / المزامير 5
Psalmet 6 / المزامير 6
Psalmet 7 / المزامير 7
Psalmet 8 / المزامير 8
Psalmet 9 / المزامير 9
Psalmet 10 / المزامير 10
Psalmet 11 / المزامير 11
Psalmet 12 / المزامير 12
Psalmet 13 / المزامير 13
Psalmet 14 / المزامير 14
Psalmet 15 / المزامير 15
Psalmet 16 / المزامير 16
Psalmet 17 / المزامير 17
Psalmet 18 / المزامير 18
Psalmet 19 / المزامير 19
Psalmet 20 / المزامير 20
Psalmet 21 / المزامير 21
Psalmet 22 / المزامير 22
Psalmet 23 / المزامير 23
Psalmet 24 / المزامير 24
Psalmet 25 / المزامير 25
Psalmet 26 / المزامير 26
Psalmet 27 / المزامير 27
Psalmet 28 / المزامير 28
Psalmet 29 / المزامير 29
Psalmet 30 / المزامير 30
Psalmet 31 / المزامير 31
Psalmet 32 / المزامير 32
Psalmet 33 / المزامير 33
Psalmet 34 / المزامير 34
Psalmet 35 / المزامير 35
Psalmet 36 / المزامير 36
Psalmet 37 / المزامير 37
Psalmet 38 / المزامير 38
Psalmet 39 / المزامير 39
Psalmet 40 / المزامير 40
Psalmet 41 / المزامير 41
Psalmet 42 / المزامير 42
Psalmet 43 / المزامير 43
Psalmet 44 / المزامير 44
Psalmet 45 / المزامير 45
Psalmet 46 / المزامير 46
Psalmet 47 / المزامير 47
Psalmet 48 / المزامير 48
Psalmet 49 / المزامير 49
Psalmet 50 / المزامير 50
Psalmet 51 / المزامير 51
Psalmet 52 / المزامير 52
Psalmet 53 / المزامير 53
Psalmet 54 / المزامير 54
Psalmet 55 / المزامير 55
Psalmet 56 / المزامير 56
Psalmet 57 / المزامير 57
Psalmet 58 / المزامير 58
Psalmet 59 / المزامير 59
Psalmet 60 / المزامير 60
Psalmet 61 / المزامير 61
Psalmet 62 / المزامير 62
Psalmet 63 / المزامير 63
Psalmet 64 / المزامير 64
Psalmet 65 / المزامير 65
Psalmet 66 / المزامير 66
Psalmet 67 / المزامير 67
Psalmet 68 / المزامير 68
Psalmet 69 / المزامير 69
Psalmet 70 / المزامير 70
Psalmet 71 / المزامير 71
Psalmet 72 / المزامير 72
Psalmet 73 / المزامير 73
Psalmet 74 / المزامير 74
Psalmet 75 / المزامير 75
Psalmet 76 / المزامير 76
Psalmet 77 / المزامير 77
Psalmet 78 / المزامير 78
Psalmet 79 / المزامير 79
Psalmet 80 / المزامير 80
Psalmet 81 / المزامير 81
Psalmet 82 / المزامير 82
Psalmet 83 / المزامير 83
Psalmet 84 / المزامير 84
Psalmet 85 / المزامير 85
Psalmet 86 / المزامير 86
Psalmet 87 / المزامير 87
Psalmet 88 / المزامير 88
Psalmet 89 / المزامير 89
Psalmet 90 / المزامير 90
Psalmet 91 / المزامير 91
Psalmet 92 / المزامير 92
Psalmet 93 / المزامير 93
Psalmet 94 / المزامير 94
Psalmet 95 / المزامير 95
Psalmet 96 / المزامير 96
Psalmet 97 / المزامير 97
Psalmet 98 / المزامير 98
Psalmet 99 / المزامير 99
Psalmet 100 / المزامير 100
Psalmet 101 / المزامير 101
Psalmet 102 / المزامير 102
Psalmet 103 / المزامير 103
Psalmet 104 / المزامير 104
Psalmet 105 / المزامير 105
Psalmet 106 / المزامير 106
Psalmet 107 / المزامير 107
Psalmet 108 / المزامير 108
Psalmet 109 / المزامير 109
Psalmet 110 / المزامير 110
Psalmet 111 / المزامير 111
Psalmet 112 / المزامير 112
Psalmet 113 / المزامير 113
Psalmet 114 / المزامير 114
Psalmet 115 / المزامير 115
Psalmet 116 / المزامير 116
Psalmet 117 / المزامير 117
Psalmet 118 / المزامير 118
Psalmet 119 / المزامير 119
Psalmet 120 / المزامير 120
Psalmet 121 / المزامير 121
Psalmet 122 / المزامير 122
Psalmet 123 / المزامير 123
Psalmet 124 / المزامير 124
Psalmet 125 / المزامير 125
Psalmet 126 / المزامير 126
Psalmet 127 / المزامير 127
Psalmet 128 / المزامير 128
Psalmet 129 / المزامير 129
Psalmet 130 / المزامير 130
Psalmet 131 / المزامير 131
Psalmet 132 / المزامير 132
Psalmet 133 / المزامير 133
Psalmet 134 / المزامير 134
Psalmet 135 / المزامير 135
Psalmet 136 / المزامير 136
Psalmet 137 / المزامير 137
Psalmet 138 / المزامير 138
Psalmet 139 / المزامير 139
Psalmet 140 / المزامير 140
Psalmet 141 / المزامير 141
Psalmet 142 / المزامير 142
Psalmet 143 / المزامير 143
Psalmet 144 / المزامير 144
Psalmet 145 / المزامير 145
Psalmet 146 / المزامير 146
Psalmet 147 / المزامير 147
Psalmet 148 / المزامير 148
Psalmet 149 / المزامير 149
Psalmet 150 / المزامير 150