Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 124

1

Në qoftë se Zoti nuk do të kishte mbajtur anën tonë, le të thotë Izraeli:

2

"Në qoftë se Zoti nuk do të kishte mbajtur anën tonë, kur njerëzit u ngritën kundër nesh,

3

ata do të na kishin përpirë të gjallë, aq shumë shpërtheu zëmërimi i tyre kundër nesh;

4

atëherë ujërat do të na kishin mbuluar dhe përroi do të kishte kaluar mbi ne,

5

atëherë ujërat e fryra do të kishin kaluar mbi ne".

6

Bekuar qoftë Zoti, që nuk na la si pre të dhëmbëve të tyre.

7

Shpirti ynë shpëtoi si zogu nga laku i gjuetarit; laku u këput dhe ne shpëtuam.

8

Ndihma jonë është te emri i Zotit, që ka krijuar qiejtë dhe tokën.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884