Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 122

1

U gëzova kur më thanë: "Shkojmë në shtëpinë e Zotit".

2

Këmbët tona u ndalën brenda portave të tua, o Jeruzalem.

3

Jeruzalemi është ndërtuar si një qytet i bashkuar mirë,

4

ku ngjiten fiset, fiset e Zotit, për të kremtuar emrin e Zotit.

5

Sepse aty janë vënë fronet për gjykimin, fronet e shtëpisë së Davidit.

6

Lutuni për paqen e Jeruzalemit, le të begatohen ata që të duan.

7

Pastë paqe brenda mureve të tua dhe begati në pallatet e tua.

8

Për hir të vëllezërve të mi dhe të miqve të mi tani do të them: "Paqja qoftë te ti".

9

Për hir të shtëpisë së Zotit, Perëndisë tonë, unë do të kërkoj të mirën tënde.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884