Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 121

1

Unë i ngre sytë nga malet; nga do të më vijë ndihma?

2

Ndihma me vjen nga Zoti, që ka bërë qiejtë dhe tokën.

3

Ai nuk do të lejojë që të të merren këmbët, ai që të mbron nuk do të dremitë.

4

Ja, ai që mbron Izraelin nuk dremit dhe nuk fle.

5

Zoti është ai që të mbron, Zoti është hija jote, ai ndodhet në të djathtën tënde.

6

Dielli nuk ka për të të goditur ditën, as hëna natën.

7

Zoti do të të ruajë nga çdo e keqe; ai do të ruajë jetën tënde.

8

Zoti do të ruajë daljet dhe hyrjet e tua, tani dhe përjetë.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884