A A A A A
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 1211
Unë i ngre sytë nga malet; nga do të më vijë ndihma?
2
Ndihma me vjen nga Zoti, që ka bërë qiejtë dhe tokën.
3
Ai nuk do të lejojë që të të merren këmbët, ai që të mbron nuk do të dremitë.
4
Ja, ai që mbron Izraelin nuk dremit dhe nuk fle.
5
Zoti është ai që të mbron, Zoti është hija jote, ai ndodhet në të djathtën tënde.
6
Dielli nuk ka për të të goditur ditën, as hëna natën.
7
Zoti do të të ruajë nga çdo e keqe; ai do të ruajë jetën tënde.
8
Zoti do të ruajë daljet dhe hyrjet e tua, tani dhe përjetë.