Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 117

1

Lëvdoni Zotin, ju gjithë kombet! Kremtojini, ju gjithë popujt!

2

Sepse e madhe është dhemshuria e tij ndaj nesh, dhe besnikëria e Zotit vazhdon përjetë. Aleluja.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884