Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 116

1

Unë e dua Zotin, sepse ai dëgjoi zërin tim dhe lutjet e mia.

2

Duke qenë se e ka kthyer ndaj meje veshin e tij, unë do ta kërkoj në gjithë ditët e jetës sime.

3

Vargonjtë e vdekjes më kishin rrethuar dhe ankthet e Sheolit më kishin pushtuar; fatkeqësia dhe dhembja më kishin vënë përfund.

4

Atëherë i kërkova ndihmë Zotit: "O Zot, të lutem, më shpëto".

5

Zoti është i dhemshur dhe i drejtë, Perëndia ynë është i mëshirshëm.

6

Zoti mbron njerëzit e thjeshtë; unë isha katandisur në një gjendje të mjeruar, dhe ai më shpëtoi.

7

Kthehu, o shpirti im, në prehjen tënde, sepse Zoti të mbushi me të mira.

8

Po, sepse ti ke çliruar jetën time nga vdekja, sytë e mi dhe lotët dhe këmbët e mia nga rrëzimi.

9

Unë do të eci në prani të Zotit në tokën e të gjallëve.

10

Unë kam besuar dhe prandaj flas. Unë isha shumë i pikëlluar,

11

dhe thoja gjatë përhumbjes sime: "Çdo njeri është gënjeshtar".

12

Ç'do t'i jap Zotit në këmbim të të gjitha të mirave që më ka bërë?

13

Unë do të ngre kupën e shpëtimit dhe do të thërres emrin e Zotit.

14

Do të plotësoj zotimet e mia ndaj Zotit në prani të të gjithë popullit të tij.

15

Éshtë e çmueshme në sytë e Zotit vdekja e të shenjtëve të tij.

16

Unë jam me të vërtetë shërbëtori yt, o Zot, jam shërbëtori yt, bir i shërbëtores sate; ti i këpute lidhjet e mia.

17

Unë do të të ofroj një flijim falenderimi dhe do të përmend emrin e Zotit.

18

Do t'i plotësoj zotimet e mia Zotit në prani të të gjithë popullit të tij,

19

në oborret e shtëpisë së Zotit, në mesin tënd, o Jeruzalem. Aleluja.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884