A A A A A
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 1001
Dërgojini klithma gëzimi Zotit, o banorë të të gjithë tokës!
2
I shërbeni Zotit me gaz, ejani para tij me këngë gëzimi.
3
Pranoni që Zoti është Perëndia; na ka bërë ai dhe jo ne vetë; ne jemi populli i tij dhe kopeja e kullotës së tij.
4
Hyni në portat e tij me falenderim dhe në oborret e tij me lavde; kremtojeni, bekoni emrin e tij.
5
Sepse Zoti është i mirë; mirësia e tij është e përjetshme dhe besnikëria e tij vlen për të gjitha brezat.