Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

Psalmet 100

1

Dërgojini klithma gëzimi Zotit, o banorë të të gjithë tokës!

2

I shërbeni Zotit me gaz, ejani para tij me këngë gëzimi.

3

Pranoni që Zoti është Perëndia; na ka bërë ai dhe jo ne vetë; ne jemi populli i tij dhe kopeja e kullotës së tij.

4

Hyni në portat e tij me falenderim dhe në oborret e tij me lavde; kremtojeni, bekoni emrin e tij.

5

Sepse Zoti është i mirë; mirësia e tij është e përjetshme dhe besnikëria e tij vlen për të gjitha brezat.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884