A A A A A
Shqiptare Bibla 1884

Punë 81
Atëherë Bildadi nga Shuahu u përgjigj dhe tha:
2
"Deri kur do të flasësh në këtë mënyrë, dhe fjalët e gojës sate do të jenë si një erë e furishme?
3
A mundet Perëndia të shtrëmbërojë gjykimin dhe i Potfuqishmi të përmbysë drejtësinë?
4
Në rast se bijtë e tu kanë mëkatuar kundër tij, ai i ka braktisur në prapësinë e tyre.
5
Por në rast se ti e kërkon Perëndinë dhe i lutesh fort të Plotfuqishmit,
6
në rast se je i pastër dhe i ndershëm, me siguri ai do të ngrihet në favorin tënd dhe do të rivendosë selinë e drejtësisë sate.
7
Ndonëse gjendja jote e kaluar ka qenë një gjë e vogël,
8
e ardhmja jote do të jetë e madhe. Pyet, pra, brezat që shkuan dhe shqyrto gjërat e zbuluara nga etërit e tyre;
9
ne në të vërtetë i përkasim së djeshmes dhe nuk dimë asgjë, sepse ditët tona mbi tokë janë si një hije.
10
A nuk do të mësojnë vallë ata dhe nuk do të flasin, duke nxjerrë fjalë nga zemra e tyre?
11
A mund të rritet papirusi jashtë moçalit dhe a mund të zhvillohet xunkthi pa ujë?
12
Ndërsa është ende i gjelbër, pa qenë prerë, ai thahet para çdo bari tjetër.
13
Këto janë rrugët e të gjithë atyre që harrojnë Perëndinë; kështu shpresa e të paudhit tretet.
14
Besimi i tij do të pritet dhe sigurimi i tij është si një pëlhurë merimange.
15
Ai mbështetet te shtëpia e tij, ajo nuk qëndron; kapet te ajo, por ajo nuk mban.
16
Ai është krejt i gjelbër në diell dhe degët e tij zgjaten mbi kopshtin e tij;
17
dhe rrënjët e tij pleksen rreth një grumbulli gurësh dhe depërtojnë midis gurëve të shtëpisë.
18
Por në rast se shkëputet nga vendi i tij, ky e mohon, duke thënë: "Nuk të kam parë kurrë!".
19
Ja, ky është gëzimi i mënyrës së tij të të jetuarit, ndërsa të tjerët do të dalin nga pluhuri.
20
Ja, Perëndia nuk e flak njeriun e ndershëm, as i ndihmon keqbërësit.
21
Ai do t'i japë edhe më buzëqeshje gojës sate dhe këngë gëzimi buzëve të tua.
22
Ata që të urrejnë do të mbulohen me turp dhe çadra e të paudhëve do të zhduket".