A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Punë 421
Atëherë Jobi iu përgjigj Zotit dhe tha:
2
"E pranoj që mund të bësh gjithçka, dhe që asnjë nga planet e tua nuk mund të pengohet.
3
Kush është ai që, pa pasur gjykim, errëson mendjen tënde? Prandaj thashë gjëra që nuk i kuptoja, gjëra shumë të larta për mua që nuk i njihja.
4
Dëgjomë, pra, dhe unë do të flas; unë do të të bëj pyetje dhe ti do të më përgjigjesh.
5
Veshi im kishte dëgjuar të flitej për ty por tani syri im të sheh.
6
Prandaj ndjej neveri ndaj vetes dhe pendohem mbi pluhurin dhe hirin".
7
Mbas këtyre fjalëve që Zoti i drejtoi Jobit, Zoti i tha Elifazit nga Temani: "Zemërimi im u ndez kundër teje dhe kundër dy miqve të tu, sepse nuk keni folur drejt për mua, ashtu si ka bërë shërbëtori im Job.
8
Tani, pra, merrni me vete shtatë dema dhe shtatë desh, shkoni te shërbëtori im Job dhe ofroni një olokaust për veten tuaj. Dhe shërbëtori im Jobi do të lutet për ju; dhe kështu për respektin që kam për të nuk do t'ju trajtoj sipas marrëzisë suaj, sepse nuk keni folur drejt për mua, si ka bërë shërbëtori im Job".
9
Elifazi nga Temani, Bildadi nga Shuahu dhe Tsofari nga Naamathi shkuan dhe vepruan ashtu si kishte urdhëruar Zoti; dhe Zoti tregoi kujdes për Jobin.
10
Mbasi Jobi u lut për miqtë e tij, Zoti e ktheu në gjendjen e mëparshme; kështu Zoti i dha Jobit dyfishin e tërë atyre që kishte zotëruar.
11
Tërë vëllezërit e tij, tërë motrat e tij dhe tërë të njohurit e tij të mëparshëm erdhën ta takonin; hëngrën bashkë me të në shtëpinë e tij; i dhanë zemër dhe e ngushëlluan për të gjitha fatkeqësitë që Zoti kishte dërguar mbi të; pastaj secili prej tyre i dha një monedhë argjendi dhe një unazë ari.
12
Zoti i bekoi vitet e fundit të Jobit më tepër se vitet e para, sepse ai pati katërmbëdhjetë mijë dele, gjashtë mijë deve, një mijë pendë qe dhe një mijë gomarë.
13
Pati gjithashtu shtatë bij dhe tri bija;
14
e quajti të parën Jemimah, të dytën Ketsiah dhe të tretën Keren-Hapuk.
15
Në tërë vendin nuk kishte gra aq të bukura sa bijat e Jobit; dhe i ati u la atyre një trashëgimi midis vëllezërve të tyre.
16
Mbas kësaj Jobi jetoi njëqind e dyzet vjet dhe i pa bijtë e tij dhe bijtë e bijve të tij për katër breza.
17
Pastaj Jobi vdiq plak dhe i ngopur me ditë.Punë 42:1
Punë 42:2
Punë 42:3
Punë 42:4
Punë 42:5
Punë 42:6
Punë 42:7
Punë 42:8
Punë 42:9
Punë 42:10
Punë 42:11
Punë 42:12
Punë 42:13
Punë 42:14
Punë 42:15
Punë 42:16
Punë 42:17


Punë 1 / Punë 1
Punë 2 / Punë 2
Punë 3 / Punë 3
Punë 4 / Punë 4
Punë 5 / Punë 5
Punë 6 / Punë 6
Punë 7 / Punë 7
Punë 8 / Punë 8
Punë 9 / Punë 9
Punë 10 / Punë 10
Punë 11 / Punë 11
Punë 12 / Punë 12
Punë 13 / Punë 13
Punë 14 / Punë 14
Punë 15 / Punë 15
Punë 16 / Punë 16
Punë 17 / Punë 17
Punë 18 / Punë 18
Punë 19 / Punë 19
Punë 20 / Punë 20
Punë 21 / Punë 21
Punë 22 / Punë 22
Punë 23 / Punë 23
Punë 24 / Punë 24
Punë 25 / Punë 25
Punë 26 / Punë 26
Punë 27 / Punë 27
Punë 28 / Punë 28
Punë 29 / Punë 29
Punë 30 / Punë 30
Punë 31 / Punë 31
Punë 32 / Punë 32
Punë 33 / Punë 33
Punë 34 / Punë 34
Punë 35 / Punë 35
Punë 36 / Punë 36
Punë 37 / Punë 37
Punë 38 / Punë 38
Punë 39 / Punë 39
Punë 40 / Punë 40
Punë 41 / Punë 41
Punë 42 / Punë 42