A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

Punë 351
Elihu vazhdoi të flasë dhe tha:
2
"A të duket një gjë e drejtë kur thua: "Jam më i drejtë se Perëndia"?
3
Në fakt ke thënë: "Ç'dobi ke? Çfarë dobie do të kisha nga mëkati im?".
4
Do të të përgjigjem ty dhe miqve të tu bashkë me ty.
5
Sodite qiellin dhe shiko me kujdes; shih retë, që ndodhen më lart se ti.
6
Në qoftë se ti mëkaton, çfarë efekti ka mbi të? Në qoftë se ti i shumëzon prapësitë e tua çfarë dëmi i shkakton?
7
Në rast se je i drejtë, çfarë i jep, ose çfarë merr ai nga dora jote?
8
Ligësia jote mund të dëmtojë vetëm një njeri si ti, dhe drejtësia jote mundet t'i sjellë vetëm dobi birit të një njeriu.
9
Ngrihet zëri për numrin e madh të shtypjeve, ngrihet zëri për të kërkuar ndihmë për shkak të dhunës së të fuqishmëve;
10
por asnjeri nuk thotë: "Ku është Perëndia, krijuesi im, që natën të jep këngë gëzimi,
11
që na mëson më tepër gjëra se sa kafshëve të fushave dhe na bën më të urtë se zogjtë e qiellit?"
12
Kështu ngrihen zëra, por ai nuk përgjigjet për shkak të krenarisë së njerëzve të këqij.
13
Me siguri Perëndia nuk ka për t'i dëgjuar ligjëratat boshe dhe i Plotfuqishmi nuk do t'jua vërë veshin.
14
Edhe sikur ti të thuash se nuk e shikon atë, çështja jote qëndron para tij, dhe ti duhet të presësh.
15
Por tani, duke qenë se në zemërimin e tij ai nuk dënon dhe nuk u jep shumë rëndësi shkeljeve,
16
Jobi hap kot buzët dhe mbledh fjalë që nuk kanë arsye".Punë 35:1
Punë 35:2
Punë 35:3
Punë 35:4
Punë 35:5
Punë 35:6
Punë 35:7
Punë 35:8
Punë 35:9
Punë 35:10
Punë 35:11
Punë 35:12
Punë 35:13
Punë 35:14
Punë 35:15
Punë 35:16


Punë 1 / Punë 1
Punë 2 / Punë 2
Punë 3 / Punë 3
Punë 4 / Punë 4
Punë 5 / Punë 5
Punë 6 / Punë 6
Punë 7 / Punë 7
Punë 8 / Punë 8
Punë 9 / Punë 9
Punë 10 / Punë 10
Punë 11 / Punë 11
Punë 12 / Punë 12
Punë 13 / Punë 13
Punë 14 / Punë 14
Punë 15 / Punë 15
Punë 16 / Punë 16
Punë 17 / Punë 17
Punë 18 / Punë 18
Punë 19 / Punë 19
Punë 20 / Punë 20
Punë 21 / Punë 21
Punë 22 / Punë 22
Punë 23 / Punë 23
Punë 24 / Punë 24
Punë 25 / Punë 25
Punë 26 / Punë 26
Punë 27 / Punë 27
Punë 28 / Punë 28
Punë 29 / Punë 29
Punë 30 / Punë 30
Punë 31 / Punë 31
Punë 32 / Punë 32
Punë 33 / Punë 33
Punë 34 / Punë 34
Punë 35 / Punë 35
Punë 36 / Punë 36
Punë 37 / Punë 37
Punë 38 / Punë 38
Punë 39 / Punë 39
Punë 40 / Punë 40
Punë 41 / Punë 41
Punë 42 / Punë 42