A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

2 Kronikave 51
Kështu u përfundua tërë puna që Salomoni kishte urdhëruar për shtëpinë e Zotit. Atëherë Salomoni solli tërë gjërat që i ati kishte shenjtëruar: argjendin, arin dhe të gjitha veglat, dhe i futi në thesaret e shtëpisë së Perëndisë.
2
Atëherë Salomoni mblodhi në Jeruzalem pleqtë e Izraelit dhe të gjithë krerët e fiseve, princat e familjeve atërore të bijve të Izraelit, për ta çuar lart arkën e besëlidhjes të Zotit nga qyteti i Davidit, domethënë nga Sioni.
3
Tërë burrat e Izraelit u mblodhën rreth mbretit për festën që binte në muajin e shtatë.
4
Kështu tërë pleqtë e Izraelit erdhën dhe Levitët morën arkën.
5
Ata e çuan lart arkën, çadrën e mbledhjes dhe të gjitha përdorëset e shenjta që ndodheshin në çadër. Këto gjëra i mbartën priftërinjtë dhe Levitët.
6
Mbreti Salomon dhe tërë asambleja e Izraelit, e mbledhur rreth tij, u grumbulluan rreth arkës dhe flijuan një sasi kaq të madhe dhensh dhe lopësh që nuk mund të numëroheshin as të llogariteshin.
7
Priftërinjtë e çuan pastaj arkën e besëlidhjes të Zotit në vendin e vet, në shenjtëroren e tempullit, në vendin shumë të shenjtë, nën krahët e kerubinëve.
8
Në fakt kerubinët i shtrinin krahët mbi vendin e arkës dhe mbulonin nga lart arkën dhe shufrat e saj.
9
Shufrat ishin aq të gjata sa që skajet e tyre në arkë mund të shiheshin përballë vendit shumë të shenjtë, por nuk dukeshin nga jashtë. Ato kanë mbetur atje deri ditën e sotme.
10
Në arkë nuk kishte asgjë tjetër veç dy pllakave që Moisiu kishte vendosur në malin Horeb, kur Zoti lidhi një besëlidhje me bijtë e Izraelit, kur këta kishin dalë nga Egjipti.
11
Tani, ndërsa priftërinjtë dilnin nga vendi i shenjtë (tërë priftërinjtë e pranishëm në të vërtetë ishin shenjtëruar pa respektuar rendin e klasave,
12
dhe tërë Levitët këngëtarë, Asafi, Hemani, Jeduthuni, bijtë dhe vëllezërit e tyre, të veshur me li të bardhë, me cembale, harpa dhe qeste në dorë rrinin më këmbë në lindje të altarit, dhe bashkë me ta njëqind e njëzet priftërinjtë që u binin borive)
13
dhe kur trumbetarët dhe këngëtarët si një njeri i vetëm bënë të dëgjohet bashkarisht zëri i tyre për të lëvduar dhe për të kremtuar Zotin dhe e ngritën zërin në tingullin e borive, të cembaleve dhe të veglave të tjera muzikore dhe lëvduan Zotin: "Sepse është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon në përjetësi", ndodhi që shtëpia, shtëpia e Zotit, u mbush me një re,
14
dhe priftërinjtë nuk mundën të rrinin për të shërbyer për shkak të resë, sepse lavdia e Zotit mbushte shtëpinë e Perëndisë.2 Kronikave 5:1

2 Kronikave 5:2

2 Kronikave 5:3

2 Kronikave 5:4

2 Kronikave 5:5

2 Kronikave 5:6

2 Kronikave 5:7

2 Kronikave 5:8

2 Kronikave 5:9

2 Kronikave 5:10

2 Kronikave 5:11

2 Kronikave 5:12

2 Kronikave 5:13

2 Kronikave 5:142 Kronikave 1 / 2Kro 1

2 Kronikave 2 / 2Kro 2

2 Kronikave 3 / 2Kro 3

2 Kronikave 4 / 2Kro 4

2 Kronikave 5 / 2Kro 5

2 Kronikave 6 / 2Kro 6

2 Kronikave 7 / 2Kro 7

2 Kronikave 8 / 2Kro 8

2 Kronikave 9 / 2Kro 9

2 Kronikave 10 / 2Kro 10

2 Kronikave 11 / 2Kro 11

2 Kronikave 12 / 2Kro 12

2 Kronikave 13 / 2Kro 13

2 Kronikave 14 / 2Kro 14

2 Kronikave 15 / 2Kro 15

2 Kronikave 16 / 2Kro 16

2 Kronikave 17 / 2Kro 17

2 Kronikave 18 / 2Kro 18

2 Kronikave 19 / 2Kro 19

2 Kronikave 20 / 2Kro 20

2 Kronikave 21 / 2Kro 21

2 Kronikave 22 / 2Kro 22

2 Kronikave 23 / 2Kro 23

2 Kronikave 24 / 2Kro 24

2 Kronikave 25 / 2Kro 25

2 Kronikave 26 / 2Kro 26

2 Kronikave 27 / 2Kro 27

2 Kronikave 28 / 2Kro 28

2 Kronikave 29 / 2Kro 29

2 Kronikave 30 / 2Kro 30

2 Kronikave 31 / 2Kro 31

2 Kronikave 32 / 2Kro 32

2 Kronikave 33 / 2Kro 33

2 Kronikave 34 / 2Kro 34

2 Kronikave 35 / 2Kro 35

2 Kronikave 36 / 2Kro 36