A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

2 Kronikave 17

1
Në vend të tij mbretëroi i biri Jozafat, që u fortifikua kundër Izraelit.
2
Ai vendosi trupa në tërë qytetet e fortifikuara të Judës dhe garnizone në vendin e Judës dhe në qytetin e Efraimit, që ati i tij kishte pushtuar.
3
Zoti ishte me Jozafatin, sepse ai eci në rrugët e para të Davidit, atit të tij. Ai nuk kërkoi Baalin,
4
por kërkoi Perëndinë e atit të tij dhe eci sipas urdhërimeve të tij dhe jo sipas bëmave të Izraelit.
5
Prandaj Zoti e përforcoi mbretërinë në duart e tij. Tërë Juda i çonte dhurata Jozafatit, dhe ai pati me shumicë pasuri dhe lavdi.
6
Zemra e tij u forcua në rrugët e Zotit dhe ai hoqi përsëri vendet e larta dhe Asherimët nga Juda.
7
Vitin e tretë të mbretërisë së tij ai i dërgoi krerët e tij Ben-Hail, Obadiah, Zakaria, Nethaneel dhe Mikajaht që të jepnin mësime në qytetin e Judës;
8
dhe me ta dërgoi Levitët Shemajah, Nethanjah, Zebadjah, Asahel, Shemiramoth, Jonathan, Adonijah, Tobijah dhe Tobadonijah, dhe bashkë me këta edhe priftërinjtë Elishama dhe Jehoram.
9
Kështu ata dhanë mësime në Judë, duke pasur me vete librin e ligjit të Zotit; ata kaluan nëpër tërë qytetet e Judës, duke e mësuar popullin.
10
Tmerri i Zotit zuri të gjitha mbretëritë e vendeve që ishin rreth e qark Judës, dhe kështu ato nuk i shpallën luftë Jozafatit.
11
Disa nga Filistejtë i çuan Jozafatit dhurata dhe një haraç në argjend; edhe Arabët i sollën bagëti të imta: shtatë mijë e shtatëqind desh dhe shtatë mijë e shtatëqind cjepë.
12
Kështu Jozafati u bë gjithnjë e më i madh dhe ndërtoi në Judë fortesa dhe qytete-depozitë.
13
Kreu shumë punime në qytetet e Judës, dhe në Jeruzalem mbante luftëtarë, burra të fortë dhe trima.
14
Ky është regjistrimi i tyre, sipas shtëpive të tyre atërore. Nga Juda, komandantët e mijëshëve ishin Adnahu, si prijës, dhe bashkë me të treqind mijë burra të fortë dhe trima;
15
pas tij vinin Jehohanani, siprijës, me dyqind e tetëdhjetë mijë burra;
16
pas tij ishte Amasiahu, bir i Zikrit, që i ishte kushtuar vullnetarisht Zotit, dhe me të dyqind mijë burra të fortë dhe trima.
17
Nga Beniamini ishte Eliada, burrë i fortë dhe trim, dhe me të dyqind mijë burra të armatosur me harqe dhe me mburoja;
18
pas tij vinte Jehozabadi, dhe me të njëqind e shtatëdhjetë mijë burra gati për të marrë pjesë në luftë.
19
Tërë këta ishin në shërbim të mbretit, përveç atyre që ai kishte vendosur në qytetet e fortifikuara të të gjithë Judës.
2 Kronikave 17:1
2 Kronikave 17:2
2 Kronikave 17:3
2 Kronikave 17:4
2 Kronikave 17:5
2 Kronikave 17:6
2 Kronikave 17:7
2 Kronikave 17:8
2 Kronikave 17:9
2 Kronikave 17:10
2 Kronikave 17:11
2 Kronikave 17:12
2 Kronikave 17:13
2 Kronikave 17:14
2 Kronikave 17:15
2 Kronikave 17:16
2 Kronikave 17:17
2 Kronikave 17:18
2 Kronikave 17:19
2 Kronikave 1 / 2Kro 1
2 Kronikave 2 / 2Kro 2
2 Kronikave 3 / 2Kro 3
2 Kronikave 4 / 2Kro 4
2 Kronikave 5 / 2Kro 5
2 Kronikave 6 / 2Kro 6
2 Kronikave 7 / 2Kro 7
2 Kronikave 8 / 2Kro 8
2 Kronikave 9 / 2Kro 9
2 Kronikave 10 / 2Kro 10
2 Kronikave 11 / 2Kro 11
2 Kronikave 12 / 2Kro 12
2 Kronikave 13 / 2Kro 13
2 Kronikave 14 / 2Kro 14
2 Kronikave 15 / 2Kro 15
2 Kronikave 16 / 2Kro 16
2 Kronikave 17 / 2Kro 17
2 Kronikave 18 / 2Kro 18
2 Kronikave 19 / 2Kro 19
2 Kronikave 20 / 2Kro 20
2 Kronikave 21 / 2Kro 21
2 Kronikave 22 / 2Kro 22
2 Kronikave 23 / 2Kro 23
2 Kronikave 24 / 2Kro 24
2 Kronikave 25 / 2Kro 25
2 Kronikave 26 / 2Kro 26
2 Kronikave 27 / 2Kro 27
2 Kronikave 28 / 2Kro 28
2 Kronikave 29 / 2Kro 29
2 Kronikave 30 / 2Kro 30
2 Kronikave 31 / 2Kro 31
2 Kronikave 32 / 2Kro 32
2 Kronikave 33 / 2Kro 33
2 Kronikave 34 / 2Kro 34
2 Kronikave 35 / 2Kro 35
2 Kronikave 36 / 2Kro 36