A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

2 Kronikave 161
Në vitin e tridhjetë e gjashtë të mbretërisë së Asas, Baasha, mbret i Izraelit, doli kundër Judës dhe ndërtoi Ramahun për të penguar që dikush të hynte apo të dilte nga Asa, mbret i Judës.
2
Atëherë Asa nxori nga thesaret e shtëpisë të Zotit dhe të pallatit mbretëror argjend dhe ar dhe ia dërgoi Ben-Hadadit, mbretit të Sirisë, që banonte në Damask, duke thënë:
3
"Le të ketë aleancë midis teje dhe meje, ashtu si kishte midis atit tim dhe atit tënd. Ja, unë po të dërgoj argjend dhe ar: prandaj, prishe aleancën me Baashan, mbretin e Izraelit me qëllim që ai të tërhiqet nga unë".
4
Ben-Hadadi e dëgjoi mbretin Asa dhe dërgoi komandantët e ushtrisë së tij kundër qyteteve të Izraelit. Këta sulmuan Ijonin, Danin, Abel-Maimin dhe të gjitha qytetet-depozitë të Neftalit.
5
Kur Baasha e mësoi këtë, e ndërpreu ndërtimin e Ramahut dhe pezulloi punimet e tij.
6
Atëherë mbreti Asa mori të gjithë ata të Judës, që morën gurët dhe lëndën e drurit që Baasha kishte përdorur për të ndërtuar Ramahun dhe me to ndërtoi Geban dhe Mitspahun.
7
Në atë kohë shikuesi Hanani shkoi tek Asa, mbret i Judës, dhe i tha: "Me qenë se u mbështete te mbreti i Sirisë dhe nuk u mbështete tek Zoti, Perëndia yt, ushtria e mbretit të Sirisë të shpëtoi nga dora.
8
A nuk ishin vallë Etiopasit dhe Libianët një ushtri e pamasë me një numër shumë të madh qerresh dhe kalorësish? Megjithatë, me qenë se ishe mbështetur tek Zoti ai i dha në duart e tua.
9
Në të vërtetë Zoti me sytë e tij shikon përpara dhe mbrapa tërë dheun për të treguar forcën e tij ndaj atyre që kanë një zemër të ndershme ndaj tij. Në këtë ti ke vepruar si një i pamend; prandaj tani e tutje do të kesh luftëra".
10
Asa u indinjua dhe e futi në burg, sepse ishte zemëruar me të për këto gjëra. Në këtë kohë Asa u suall egërsisht edhe me disa njerëz nga populli.
11
Por ja, bëmat e Asait nga të parat deri në ato të fundit, i gjejmë të shkruara në librin e mbretit të Judës dhe të Izraelit.
12
Në vitin e tridhjetë e nëntë të mbretërimit të tij Asa u sëmur nga këmbët, dhe sëmundja e tij ishte shumë e rëndë, por gjatë sëmundjes së tij Ai nuk kërkoi Zotin, por iu drejtua mjekëve.
13
Kështu Asa pushoi bashkë me etërit e tij dhe vdiq në vitin e dyzetenjëtë të mbretërisë së tij.
14
E varrosën në varrin që i kishte hapur vetes në qytetin e Davidit, e vendosën mbi një shtrat plot me aroma dhe melheme të ndryshme të parfumuara, të përgatitura sipas artit të parfumierit, dhe dogjën një sasi të madhe prej tyre për nder të tij.2 Kronikave 16:1

2 Kronikave 16:2

2 Kronikave 16:3

2 Kronikave 16:4

2 Kronikave 16:5

2 Kronikave 16:6

2 Kronikave 16:7

2 Kronikave 16:8

2 Kronikave 16:9

2 Kronikave 16:10

2 Kronikave 16:11

2 Kronikave 16:12

2 Kronikave 16:13

2 Kronikave 16:142 Kronikave 1 / 2Kro 1

2 Kronikave 2 / 2Kro 2

2 Kronikave 3 / 2Kro 3

2 Kronikave 4 / 2Kro 4

2 Kronikave 5 / 2Kro 5

2 Kronikave 6 / 2Kro 6

2 Kronikave 7 / 2Kro 7

2 Kronikave 8 / 2Kro 8

2 Kronikave 9 / 2Kro 9

2 Kronikave 10 / 2Kro 10

2 Kronikave 11 / 2Kro 11

2 Kronikave 12 / 2Kro 12

2 Kronikave 13 / 2Kro 13

2 Kronikave 14 / 2Kro 14

2 Kronikave 15 / 2Kro 15

2 Kronikave 16 / 2Kro 16

2 Kronikave 17 / 2Kro 17

2 Kronikave 18 / 2Kro 18

2 Kronikave 19 / 2Kro 19

2 Kronikave 20 / 2Kro 20

2 Kronikave 21 / 2Kro 21

2 Kronikave 22 / 2Kro 22

2 Kronikave 23 / 2Kro 23

2 Kronikave 24 / 2Kro 24

2 Kronikave 25 / 2Kro 25

2 Kronikave 26 / 2Kro 26

2 Kronikave 27 / 2Kro 27

2 Kronikave 28 / 2Kro 28

2 Kronikave 29 / 2Kro 29

2 Kronikave 30 / 2Kro 30

2 Kronikave 31 / 2Kro 31

2 Kronikave 32 / 2Kro 32

2 Kronikave 33 / 2Kro 33

2 Kronikave 34 / 2Kro 34

2 Kronikave 35 / 2Kro 35

2 Kronikave 36 / 2Kro 36