A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

2 Kronikave 15

1
Atëherë Fryma e Perëndisë erdhi mbi Azarisahun, birin i Odedit,
2
që doli të takojë Asan dhe i tha: "Asa, dhe ju të gjithë nga Juda dhe nga Beniamini, më dëgjoni! Zoti është me ju, kur ju jeni me të. Në rast se e kërkoni, ai do të vijë tek ju, por në rast se e braktisni, edhe ai do t'ju braktisë.
3
Për një kohë të gjatë Izraeli ka qenë pa Perëndinë e vërtetë, pa priftërinj që të jepnin mësim dhe pa ligj.
4
Por në fatkeqësinë e tyre ata u rikthyen tek Zoti, Perëndia i Izraelit, e kërkuan dhe ai i la ta gjenin.
5
Në atë kohë nuk kishte siguri për ata që shkonin e vinin, sepse të gjithë banorët e vendeve ishin shumë të shqetësuar.
6
Një komb shtypej nga një tjetër, një qytet nga një tjetër, sepse Perëndia i hidhëronte me fatkeqësira të çdo lloji.
7
Por ju jeni të fortë dhe mos lini që krahët tuaja të dobësohen, sepse puna juaj do të shpërblehet.
8
Kur Asa dëgjoi këto fjalë dhe profecinë e profetit Oded, mori zemër dhe hodhi idhujt e neveritshëm nga tërë vendi i Judës dhe i Beniaminit si dhe nga qytetet që kishte pushtuar në zonën malore të
9
Pastaj mblodhi tërë Judën dhe Beniaminin dhe ata të Efraimit, të Manasit dhe të Simeonit që banonin bashkë me ta; në fakt kishin ardhur tek ai në numër të madh nga Izraeli, kur kishin parë që Zoti, Perëndia i tyre, ishte me të.
10
Kështu u mblodhën në Jeruzalem në muajin e tretë të vitit të pesëmbëdhjetë të mbretërisë së Asas.
11
Në atë kohë flijuan për Zotin plaçka që kishin marrë, shtatëqind lopë dhe shtatë mijë dele.
12
Pastaj u zotuan me një besëlidhje të kërkojnë Zotin, Perëndinë e etërve të tyre, me gjithë zemër dhe me gjithë shpirtin e tyre.
13
Kushdo që nuk e kishte kërkuar Zotin, Perëndinë e Izraelit, do të dënohej me vdekje, qoftë i madh apo i vogël, burrë apo grua.
14
Përveç kësaj iu betuan Zotit me zë të lartë dhe me britma gëzimi, të shoqëruar me boritë dhe brirët.
15
Tërë Juda u gëzua nga betimi, sepse ishin betuar me gjithë zemër dhe kishin kërkuar Zotin me gjithë vullnetin e tyre, dhe ai i kishte lënë ta gjejnë. Kështu Zoti u dha paqe rreth e qark.
16
Ai hoqi nga pozita që kishte si mbretëreshë edhe Maakahën, nënën e mbretit Asa, sepse ajo kishte bërë një shëmbëlltyrë të neveritshme të Asherahut. Pastaj Asa e shkatërroi shëmbëlltyrën, e bëri copë-copë dhe e dogji pranë përroit Kidron.
17
Por vendet e larta nuk u zhdukën në Izrael, megjithëse zemra e Asas mbeti e ndershme gjatë gjithë jetës së tij.
18
Ai bëri që të sillen në shtëpinë e Perëndisë gjërat e shenjtëruara nga i ati dhe gjërat e shenjtëruara nga ai vetë: argjendin, arin dhe enët.
19
Dhe nuk pati më luftë deri në vitin e tridhjetë e pestë të mbretërisë së Asas.
2 Kronikave 15:1
2 Kronikave 15:2
2 Kronikave 15:3
2 Kronikave 15:4
2 Kronikave 15:5
2 Kronikave 15:6
2 Kronikave 15:7
2 Kronikave 15:8
2 Kronikave 15:9
2 Kronikave 15:10
2 Kronikave 15:11
2 Kronikave 15:12
2 Kronikave 15:13
2 Kronikave 15:14
2 Kronikave 15:15
2 Kronikave 15:16
2 Kronikave 15:17
2 Kronikave 15:18
2 Kronikave 15:19
2 Kronikave 1 / 2Kro 1
2 Kronikave 2 / 2Kro 2
2 Kronikave 3 / 2Kro 3
2 Kronikave 4 / 2Kro 4
2 Kronikave 5 / 2Kro 5
2 Kronikave 6 / 2Kro 6
2 Kronikave 7 / 2Kro 7
2 Kronikave 8 / 2Kro 8
2 Kronikave 9 / 2Kro 9
2 Kronikave 10 / 2Kro 10
2 Kronikave 11 / 2Kro 11
2 Kronikave 12 / 2Kro 12
2 Kronikave 13 / 2Kro 13
2 Kronikave 14 / 2Kro 14
2 Kronikave 15 / 2Kro 15
2 Kronikave 16 / 2Kro 16
2 Kronikave 17 / 2Kro 17
2 Kronikave 18 / 2Kro 18
2 Kronikave 19 / 2Kro 19
2 Kronikave 20 / 2Kro 20
2 Kronikave 21 / 2Kro 21
2 Kronikave 22 / 2Kro 22
2 Kronikave 23 / 2Kro 23
2 Kronikave 24 / 2Kro 24
2 Kronikave 25 / 2Kro 25
2 Kronikave 26 / 2Kro 26
2 Kronikave 27 / 2Kro 27
2 Kronikave 28 / 2Kro 28
2 Kronikave 29 / 2Kro 29
2 Kronikave 30 / 2Kro 30
2 Kronikave 31 / 2Kro 31
2 Kronikave 32 / 2Kro 32
2 Kronikave 33 / 2Kro 33
2 Kronikave 34 / 2Kro 34
2 Kronikave 35 / 2Kro 35
2 Kronikave 36 / 2Kro 36