Dhiata e Vjetër
Dhiata e Re
Shqiptare Bibla 1884

1 Kronikave 8

1

Beniaminit i lindi Balahu, djali i tij i parë, Ashbeli, i dyti, Anbarahu, i treti,

2

Nohahu, i katërti dhe Rafa i pesti.

3

Bijtë e Belahut ishin Adari, Gheri, Abihudi,

4

Abishua, Naamani, Ahoahu,

5

Ghera, Shefufani dhe Hurami.

6

Këta ishin bijtë e Ehudit (që ishin të parët e shtëpive atërore të banorëve të Gebës që u internuan në Manahath):

7

Naamani, Ahijahu dhe Ghera, që i internoi; atij i lindën Uza dhe Ahihudi.

8

Shaharaimit i lindën fëmijë në tokën e Moabit, mbasi u nda nga bashkëshortja e tij,

9

lindi Jobabi, Tsibia, Mesha, Malkami,

10

Jeutsi, Shakia dhe Mirmah. Këta ishin bijtë e tij, të parët e shtëpive të tyre atërore.

11

Nga Hushimi lindën Abitubi dhe Elpaali.

12

Bijtë e Elpaalit ishin Eberi, Mishami, Shemedi, që ndërtoi Onon, Lodin dhe fshatrat përreth,

13

Beria dhe Shema, që ishin të parët e shtëpive atërore të banorëve të Ajalonit dhe që i bënë të ikin me vrap banorët e Gathit.

14

Ahio, Shashaku, Jeremothi,

15

Zebadiahu, Aradi, Ederi,

16

Mikaeli, Ishpahu, Joha ishin bijtë e Beriahut.

17

Zebadiahu, Meshulami, Hizki, Heberi,

18

Ishmerai, Jizliahu dhe Jobabi ishin bijtë e Elpaalit,

19

Jakimi, Zikri, Zabdi,

20

Elianai, Tsilethaj, Elieli,

21

Adajahu, Berajahu dhe Shimrathi ishin bijtë e Shimeit.

22

Ishpani, Eberi, Elieli,

23

Abdoni, Zikri, Hanani,

24

Hananiahu, Elami, Anthothijahu,

25

Ifdejahu dhe Penueli ishin bijtë e Shashakut.

26

Shamsherai, Shehariahu, Athaliahu,

27

Jaareshiahu, Elijahu dhe Zikri ishin bijtë e Jerohamit.

28

Këta ishin të parët më të rëndësishëm të shtëpive atërore në brezat e tyre; ata banonin në Jeruzalem.

29

I ati i Gabaonit banonte në Gabaon dhe gruaja e tij quhej Maakah.

30

I parëlinduri i tij ishte Abdoni; pastaj i lindën Tsuri, Kishi, Baali dhe Nadabi,

31

Gedori, Ahio, Zekeri,

32

dhe Miklothi të cilit i lindi Shimeahu. Edhe këta banuan përballë vëllezërve të tyre në Jeruzalem bashkë me vëllezërit e tyre.

33

Nerit i lindi Kishi; Kishit i lindi Sauli, Saulit i lindi Jonathani, Malkishua, Abinadabi dhe Eshbaali.

34

I biri i Jonathanit ishte Merib-Baali. Merib-Baalit i lindi Mikahu.

35

Bijtë e Mikahut ishin Pitoni, Meleku, Taarea dhe Ashazi.

36

Ashazit i lindi Jeoadahu; Jeoadahut i lindën Amekethi, Azmavethi dhe Zimri; Zimrit i lindi Motsa.

37

Motsas i lindi Binea, bir i të cilit ishte Rafahu, bir i të cilit ishte Eleasahu, bir i të cilit ishte Atseli.

38

Atseli pati gjashtë bij, emrat e të cilëve ishin: Azrikam, Bokeru, Ishmael, Sheariah, Obadiah dhe Hanan. Tërë këta ishin bij të Atselit.

39

Bijtë e Eshekut, vëllait të tij, ishin Ulami, djali i parë, Jeushi i dyti, dhe Elifeleti, i treti.

40

Bijtë e Ulamit ishin njerëz të fortë dhe trima, harkëtarë të mirë; ata patën shumë bij e nipër, njëqind e pesëdhjetë. Tërë këta ishin trashëgimtarë të Beniaminit.

Albanian Bible 1884
Public Domain 1884