A A A A A
Shqiptare Bibla 1884

1 Kronikave 181
Mbas këtyre ngjarjeve, Davidi mundi Filistejtë dhe i poshtëroi, duke u hequr nga dora Gathin dhe fshatrat përreth tij.
2
Ai mundi gjithashtu Moabitët; dhe Moabitët u bënë nënshtetas dhe haraçpagues të Davidit.
3
Davidi mundi përveç tyre Hadarezerin, mbretin e Tsobahut, deri në Hamath, ndërsa ai shkonte për të vendosur sundimin e tij gjatë lumit Eufrat.
4
Davidi i mori një mijë qerre, i kapi shtatë mijë kalorës dhe njëzet mijë këmbësorë. Davidi preu gjithashtu kërcinjtë e tërë kuajve, por kurseu mjaft për njëqind qerre.
5
Kur Sirët e Damaskut erdhën për të ndihmuar Hadarezerin, mbretin e Tsobahut, Davidi vrau njëzet e dy mijë Sirë.
6
Pastaj Davidi vendosi garnizone në Sirinë e Damaskut, dhe Sirët u bënë nënshtetas dhe haraçpagues të Davidit; dhe Zoti e përkrahte Davidin kudo që ai shkonte.
7
Davidi mori mburojat e arta që shërbëtorët e Hadarezerit kishin me vete dhe i çoi në Jeruzalem.
8
Davidi mori edhe një sasi të madhe bronzi në Tibhath dhe në Kun, qytete të Hadarezerit. Me të Salomoni ndërtoi detin prej bronzi, shtyllat dhe veglat prej bronzi.
9
Kur Tou, mbret i Hamathit, mësoi që Davidi kishte mundur tërë ushtrinë e Hadarezerit, mbretit të Tsobahut,
10
i dërgoi mbretit David Hadoramin, birin e tij, për ta përshëndetur dhe për ta bekuar, sepse kishte luftuar kundër Hadarezerit dhe e kishte mundur (Hadarezeri ishte gjithnjë në luftë me Toun); dhe Hadorami pruri me vete lloj-lloj enësh ari, argjendi dhe bronzi.
11
Mbreti David ia shenjtëroi edhe këto Zotit, ashtu si kishte bërë me argjendin dhe me arin që u kishte marrë tërë kombeve, domethënë Edomitëve, Moabitëve, Amonitëve, Filistejve dhe Amalekitëve.
12
Përveç kësaj Abishai, bir i Tserujahut, mundi tetëmbëdhjetë mijë Edomitë në luginën e Kripës.
13
Vendosi garnizone edhe në Idumea dhe tërë Edomitët u bënë nënshtetas të Davidit; dhe Zoti e përkrahte Davidin kudo që shkonte.
14
Kështu Davidi mbretëroi mbi tërë Izraelin, duke shqiptuar gjykime dhe duke administruar drejtësinë tërë popullit të tij.
15
Joabi, bir i Tserujahut, ishte komandant i ushtrisë; Jozafati, bir i Ahikudit, ishte arkivist;
16
Tsadoku, bir i Ahitubit, dhe Abimeleku, bir i Abiatharit, ishin priftërinj; Shavsha ishte sekretar;
17
Benajahu, bir i Jehojadait, ishte kryetar i Kerethejve dhe i Pelethejve; bijtë e Davidit ishin të parët në krah të mbretit.1 Kronikave 18:1

1 Kronikave 18:2

1 Kronikave 18:3

1 Kronikave 18:4

1 Kronikave 18:5

1 Kronikave 18:6

1 Kronikave 18:7

1 Kronikave 18:8

1 Kronikave 18:9

1 Kronikave 18:10

1 Kronikave 18:11

1 Kronikave 18:12

1 Kronikave 18:13

1 Kronikave 18:14

1 Kronikave 18:15

1 Kronikave 18:16

1 Kronikave 18:171 Kronikave 1 / 1Kro 1

1 Kronikave 2 / 1Kro 2

1 Kronikave 3 / 1Kro 3

1 Kronikave 4 / 1Kro 4

1 Kronikave 5 / 1Kro 5

1 Kronikave 6 / 1Kro 6

1 Kronikave 7 / 1Kro 7

1 Kronikave 8 / 1Kro 8

1 Kronikave 9 / 1Kro 9

1 Kronikave 10 / 1Kro 10

1 Kronikave 11 / 1Kro 11

1 Kronikave 12 / 1Kro 12

1 Kronikave 13 / 1Kro 13

1 Kronikave 14 / 1Kro 14

1 Kronikave 15 / 1Kro 15

1 Kronikave 16 / 1Kro 16

1 Kronikave 17 / 1Kro 17

1 Kronikave 18 / 1Kro 18

1 Kronikave 19 / 1Kro 19

1 Kronikave 20 / 1Kro 20

1 Kronikave 21 / 1Kro 21

1 Kronikave 22 / 1Kro 22

1 Kronikave 23 / 1Kro 23

1 Kronikave 24 / 1Kro 24

1 Kronikave 25 / 1Kro 25

1 Kronikave 26 / 1Kro 26

1 Kronikave 27 / 1Kro 27

1 Kronikave 28 / 1Kro 28

1 Kronikave 29 / 1Kro 29