A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Shqiptare Bibla 1884

1 Kronikave 111
Atëherë tërë Izraeli u mblodh rreth Davidit në Hebron dhe i tha: "Ja, ne jemi kocka dhe mishi yt".
2
Edhe në të kaluarën, kur ishte mbret Sauli, ti ishe ai që udhëhiqte dhe kthente pas Izraelin; dhe Zoti, Perëndia yt, të pati thënë: "Ti do të ushqesh popullin tim të Izraelit, ti do të jesh princ mbi popullin tim të Izraelit"".
3
Kështu tërë pleqtë e Izraelit erdhën te mbreti në Hebron, dhe Davidi lidhi me ta një aleancë në Hebron përpara Zotit; pastaj ata e vajosën Davidin mbret të Izraelit, sipas fjalës së shqiptuar nga Zoti me anë të Samuelit.
4
Davidi së bashku me tërë Izraelin doli kundër Jeruzalemit, që është Jebusi, ku ndodheshin Jebusejtë, banorë të vendit.
5
Atëherë banorët e Jebusit i thanë Davidit: "Nuk do të hysh këtu". Por Davidi pushtoi qytetin e fortifikuar të Sionit, që është qyteti i Davidit.
6
Davidi kishte thënë: "Ai që do t'i mundë i pari Jebusejtë do të bëhet kryetar dhe princ". Doli i pari Joabi, bir i Tserujahut, që u bë kështu kryetar.
7
Davidi u vendos pastaj në kalanë që u quajt për këtë arsye "qyteti i Davidit".
8
Pastaj ai bëri ndërtime përreth qytetit nga Milo dhe në gjithë perimetrin e tij; Joabi meremetoi pjesën tjetër të qytetit.
9
Kështu Davidi bëhej gjithnjë e më i madh dhe Zoti i ushtrive ishte me të.
10
Këta janë komandantët e luftëtarëve trima që ishin në shërbim të Davidit dhe që i dhanë përkrahje të madhe me gjithë Izraelin në mbretërinë e tij për ta bërë mbret sipas fjalës të Zotit lidhur me Izraelin.
11
Kjo është lista e luftëtarëve trima që ishin në shërbim të Davidit: Jashobeami, bir i një Hakmoniti, komandant i tridhjetë kapedanëve; ai rroku ushtën kundër treqind njerëzve, që i vrau në një ndeshje të vetme.
12
Mbas tij vinte Eleazari, bir i Dodos, Ahohitit; ishte një nga tre luftëtarët trima.
13
Ai ishte me Davidin në Pas-Damim, ku ishin mbledhur Filistejtë për të luftuar dhe ku kishte një arë plotë me elb. Populli iku me vrap përpara Filistejve,
14
por ata u vendosën në mes të arës, e mbrojtën dhe i mundën Filistejtë; kështu Zoti realizoi fitore të madhe.
15
Tre nga të treqind kapedanët zbritën te shkëmbi drejt Davidit, në shpellën e Adulamit, ndërsa ushtria e Filistejve kishte fushuar në luginën e Refaimit.
16
Davidi ndodhej atëherë në kala, kurse në Betlem kishte një garnizon Filistejsh.
17
Davidi pati një dëshirë të madhe dhe tha: "Ah, sikur dikush të më jepte të pija ujë nga pusi i Betlemit që është pranë portës!".
18
Kështu këta të tre çanë nëpër kampin e Filistejve dhe mbushën ujë nga pusi i Betlemit që ndodhej te porta; pastaj e morën dhe ia çuan Davidit. Por Davidi nuk desh ta pinte, por e derdhi si libacion përpara Zotit,
19
duke thënë: "Të më ruajë Perëndia nga kryerja e një gjëje të tillë! A mund ta pij unë gjakun e këtyre njerëzve, që kanë rrezikuar jetën e tyre? Sepse e kanë sjellë duke rrezikuar jetën e tyre". Dhe nuk deshi ta pinte. Kështu vepruan këta tre trima.
20
Abishai, vëllai i Joabit, ishte i pari i tre të tjerëve. Ai drejtoi ushtën e tij kundër treqind njerëzve dhe i vrau; kështu u bë i famshëm midis të treve.
21
U bë më i njohur midis të treve dhe për këtë arësye u bë i pari i tyre, por nuk arriti të barazohet me tre të parët.
22
Benajahu, bir i Jehojadit, birit të një trimi nga Kabtseeli, bëri trimëri të madhe. Ai vrau dy heronjtë e Moabit, që ishin si luanë. Zbriti edhe në mes të një sterne, ku vrau një luan një ditë që binte borë.
23
Vrau edhe një Egjiptas vigan, i lartë pesë kubitë, që kishte në dorë një shtizë të ngjashme me shulin e një endësi; por Benajahu i doli kundra me një bastun, i rrëmbeu me forcë nga duart Egjiptasit shtizën dhe e vrau me shtizën e tij.
24
Këto gjëra bëri Benajahu, bir i Jehojadit, dhe u bë i famshëm midis tre trimave.
25
Ishte më i shquari i të tridhjetëve, por nuk arriti të barazoht me tre të parët. Davidi e vuri në krye të rojeve të tij personale.
26
Njerëz të tjerë të fortë dhe trima ishin: Asaheli, vëllai i Joabit, Elhanani, bir i Dodos, nga Betlemi,
27
Shamothi nga Harori, Heletsi nga Peloni,
28
Ira, bir i Ikeshit nga Tekoa, Abiezeri nga Anathothi,
29
Sibekai nga Husha, Ilai, nga Ahoa,
30
Maharai nga Netofa, Heledi, bir i Baanahut nga Netofa;
31
Ithai, bir i Ribait, i Gibeahut të bijve të Beniaminit, Benajahu nga Pirathoni,
32
Hurai nga Nahale-Gaashi, Abieli nga Arbathi,
33
Azmavethi nga Baharumi, Eliahba nga Shaalboni.
34
Bijtë e Hashemit nga Gizoni, Jonathani, bir i Shageut nga Harari,
35
Haiami, bir i Sakarit, nga Harari; Elifali, bir i Urit,
36
Heferi nga Mekrea, Ahijahu nga Paloni,
37
Hetsro nga Karmeli, Naarai, bir i Ezbait,
38
Joeli, vëllai i Nathanit, Mibhari, bir i Hagrit,
39
Amoniti Tselek, Naharai nga Berothi (shqytar i Joabit, birit të Tserujahut),
40
Ira nga Jetheri, Garebi nge Jetheri,
41
Uria, Hiteu, Zabadi, bir i Ahlait,
42
Adina, bir i Shizës, Rubenit (i pari i Rubenitëve) dhe tridhjetë të tjerë bashkë me të,
43
Hanani, bir i Maakahut, Joshafati nga Mithni;
44
Uzia nga Ashtarothi, Shama dhe Jejeli, bij të Hothamit nga Aroeri,
45
Jediaeli, bir i Shimrit dhe Titsiti Joha, vëllai i tij,
46
Elieli nga Mahavimi, Jeribai dhe Joshaviahu, bij të Elnaamit, dhe Ithmah, Moabiti,
47
Elieli, Obedi dhe Jaasieli, Metsobaiti.1 Kronikave 11:1
1 Kronikave 11:2
1 Kronikave 11:3
1 Kronikave 11:4
1 Kronikave 11:5
1 Kronikave 11:6
1 Kronikave 11:7
1 Kronikave 11:8
1 Kronikave 11:9
1 Kronikave 11:10
1 Kronikave 11:11
1 Kronikave 11:12
1 Kronikave 11:13
1 Kronikave 11:14
1 Kronikave 11:15
1 Kronikave 11:16
1 Kronikave 11:17
1 Kronikave 11:18
1 Kronikave 11:19
1 Kronikave 11:20
1 Kronikave 11:21
1 Kronikave 11:22
1 Kronikave 11:23
1 Kronikave 11:24
1 Kronikave 11:25
1 Kronikave 11:26
1 Kronikave 11:27
1 Kronikave 11:28
1 Kronikave 11:29
1 Kronikave 11:30
1 Kronikave 11:31
1 Kronikave 11:32
1 Kronikave 11:33
1 Kronikave 11:34
1 Kronikave 11:35
1 Kronikave 11:36
1 Kronikave 11:37
1 Kronikave 11:38
1 Kronikave 11:39
1 Kronikave 11:40
1 Kronikave 11:41
1 Kronikave 11:42
1 Kronikave 11:43
1 Kronikave 11:44
1 Kronikave 11:45
1 Kronikave 11:46
1 Kronikave 11:47


1 Kronikave 1 / 1Kro 1
1 Kronikave 2 / 1Kro 2
1 Kronikave 3 / 1Kro 3
1 Kronikave 4 / 1Kro 4
1 Kronikave 5 / 1Kro 5
1 Kronikave 6 / 1Kro 6
1 Kronikave 7 / 1Kro 7
1 Kronikave 8 / 1Kro 8
1 Kronikave 9 / 1Kro 9
1 Kronikave 10 / 1Kro 10
1 Kronikave 11 / 1Kro 11
1 Kronikave 12 / 1Kro 12
1 Kronikave 13 / 1Kro 13
1 Kronikave 14 / 1Kro 14
1 Kronikave 15 / 1Kro 15
1 Kronikave 16 / 1Kro 16
1 Kronikave 17 / 1Kro 17
1 Kronikave 18 / 1Kro 18
1 Kronikave 19 / 1Kro 19
1 Kronikave 20 / 1Kro 20
1 Kronikave 21 / 1Kro 21
1 Kronikave 22 / 1Kro 22
1 Kronikave 23 / 1Kro 23
1 Kronikave 24 / 1Kro 24
1 Kronikave 25 / 1Kro 25
1 Kronikave 26 / 1Kro 26
1 Kronikave 27 / 1Kro 27
1 Kronikave 28 / 1Kro 28
1 Kronikave 29 / 1Kro 29