A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

2 Samueli 5

1
Atëherë tërë fiset e Izraelit erdhën te Davidi në Hebron dhe i thanë: "Ne jemi kocka dhe mishi yt.
2
Edhe në të kaluarën, kur Sauli mbretëronte mbi ne, ishe ti që udhëhiqje dhe e çoje në rrugë të drejtë Izraelin. Zoti të ka thënë: "Ti do të ushqesh popullin tim, Izraelin, ti do të jesh princ që do të sundojë mbi Izraelin"".
3
Kështu tërë pleqtë e Izraelit erdhën te mbreti në Hebron dhe mbreti David lidhi një aleancë me ta në Hebron para Zotit, dhe ata e vajosën Davidin mbret të Izraelit.
4
Davidi ishte tridhjetë vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi dyzet vjet.
5
Në Hebron mbretëroi shtatë vjet e gjashtë muaj mbi Judën; dhe në Jeruzalem mbretëroi tridhjetë e tre vjet mbi gjithë Izraelin dhe Judën.
6
Mbreti me njerëzit e tij u nis në drejtim të Jeruzalemit kundër Jebusejve, që banonin në atë vend. Këta i thanë Davidit: Nuk do të hysh këtu, sepse të verbërit dhe çalamanët do të të sprapsin!", duke
7
Por Davidi e pushtoi qytetin e fortifikuar të Sionit (që është qyteti i Davidit).
8
Davidi tha atë ditë: "Kushdo që i mund Jebusejtë, të arrijë deri në kanal dhe t'i zmprapsë çalamanët dhe të verbërit që i urren Davidi". Prandaj thonë: "I verbri dhe çalamani nuk do të hyjnë në Shtëpi".
9
Kështu Davidi u vendos në qytetin e fortifikuar dhe e quajti Qyteti i Davidit. Pastaj Davidi filloi të ndërtojë rreth e qark duke nisur nga Milo dhe në drejtim të pjesës së brëndshme.
10
Davidi bëhej gjithnjë më i madh Dhezoti, Perëndia i ushtrive, ishte me të.
11
Pastaj Hirami, mbret i Tiros, i dërgoi Davidit lajmëtarë, dru kedri, zdrukthtarë dhe muratorë, që i ndërtuan një shtëpi Davidit.
12
Atëherë Davidi u bind se Zoti po e vendoste si mbret të Izraelit dhe e lartësonte mbretërinë e tij për dashurinë që kishte për popullin e Izraelit.
13
Pas arritjes së tij nga Hebroni, Davidi mori konkubina dhe bashkëshorte të tjera nga Jeruzalemi dhe kështu i lindën bij dhe bija të tjera.
14
Këta janë emrat e bijve që i lindën në Jeruzalem: Shamua, Shobab, Nathan, Salomon,
15
Ibhar, Elishua, Nefeg, Jafia,
16
Elishama, Eliada, Elifelet.
17
Kur Filistejtë mësuan që Davidi ishte vajosur mbret i Izraelit, tërë Filistejtë dolën në kërkim të Davidit. Sa e mësoi këtë, Davidi zbriti në qytetin e fortifikuar.
18
Filistejtë arritën dhe u përhapën në luginën e Refaimit.
19
Atëherë Davidi u këshillua me Zotin duke i thënë: "A duhet të dal kundër Filistejve? A do m'i lësh në duart e mia? Zoti i dha këtë përgjigje Davidit: "Dil, sepse pa tjetër do t'i lë Filistejtë në duart e tua".
20
Kështu Davidi shkoi në Baal-Peratsim, ku i mundi, dhe tha: "Zoti ka krijuar një të çarë midis armiqve të mi përpara meje, si një e çarë e hapur nga ujërat".
21
Filistejtë i braktisën atje idhujt e tyre dhe Davidi dhe njerëzit e tij i morën me vete.
22
Më vonë Filistejtë dolën përsëri dhe u përhapën në luginën e Refaimëve.
23
Kur Davidi u këshillua me Zotin, ai i tha: "Mos u dil përballë; merrua krahët, hidhu mbi ta përballë Balsamit.
24
Kur të dëgjosh një zhurmë hapash në majat e Balsamit, hidhu menjëherë në sulm, sepse atëherë Zoti do të dalë para teje për të mundur ushtrinë e Filistejve".
25
Davidi veproi pikërisht ashtu si kishte urdhëruar Zoti dhe i mundi Filistejtë që nga Geba deri në Gezer
2 Samueli 5:1
2 Samueli 5:2
2 Samueli 5:3
2 Samueli 5:4
2 Samueli 5:5
2 Samueli 5:6
2 Samueli 5:7
2 Samueli 5:8
2 Samueli 5:9
2 Samueli 5:10
2 Samueli 5:11
2 Samueli 5:12
2 Samueli 5:13
2 Samueli 5:14
2 Samueli 5:15
2 Samueli 5:16
2 Samueli 5:17
2 Samueli 5:18
2 Samueli 5:19
2 Samueli 5:20
2 Samueli 5:21
2 Samueli 5:22
2 Samueli 5:23
2 Samueli 5:24
2 Samueli 5:25
2 Samueli 1 / 2Sam 1
2 Samueli 2 / 2Sam 2
2 Samueli 3 / 2Sam 3
2 Samueli 4 / 2Sam 4
2 Samueli 5 / 2Sam 5
2 Samueli 6 / 2Sam 6
2 Samueli 7 / 2Sam 7
2 Samueli 8 / 2Sam 8
2 Samueli 9 / 2Sam 9
2 Samueli 10 / 2Sam 10
2 Samueli 11 / 2Sam 11
2 Samueli 12 / 2Sam 12
2 Samueli 13 / 2Sam 13
2 Samueli 14 / 2Sam 14
2 Samueli 15 / 2Sam 15
2 Samueli 16 / 2Sam 16
2 Samueli 17 / 2Sam 17
2 Samueli 18 / 2Sam 18
2 Samueli 19 / 2Sam 19
2 Samueli 20 / 2Sam 20
2 Samueli 21 / 2Sam 21
2 Samueli 22 / 2Sam 22
2 Samueli 23 / 2Sam 23
2 Samueli 24 / 2Sam 24