A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

2 Samueli 22

1
Davidi i drejtoi Zotit fjalët e këtij kantiku ditën që Zoti e çliroi nga duart e të gjithë armiqve të tij dhe nga dora e Saulit. Ai tha:
2
"Zoti është fortesa ime, kalaja ime dhe çlirimtari im,
3
Perëndia im, shkëmbi në të cilin strehohem, mburoja ime, fuqia e shpëtimit tim, strehimi im i lartë, streha ime. O shpëtimtari im, ti më shpëton nga dhuna!
4
Unë i kërkoj ndihmë Zotit që meriton të lavdërohet, dhe kështu më shpëtoi nga duart e armiqve të mi.
5
Valët e vdekjes më kishin rrethuar dhe përrenjtë e shkatërrimit më kishin tmerruar.
6
Dhimbjet e Sheolit më kishin zënë dhe lakun e vdekjes e kisha para syve.
7
Në ankthin tim i kërkova ndihmë Zotit dhe i klitha Perëndisë tim. Ai e dëgjoi zërin tim nga tempulli ku ndodhej dhe klithma ime arriti në veshët e tij.
8
Atëherë toka u trondit dhe u drodh, themelet e qiejve u lëkundën dhe u shkundën, sepse ai ishte tërë zemërim.
9
Një tym ngjitej nga fejzat e hundës së tij dhe një zjarr përvëlues i dilte nga goja; prej tij dilnin thëngjij.
10
Ai i uli qiejtë dhe zbriti me një mjegull të dendur poshtë këmbëve të tij.
11
Ai rrinte kaluar mbi një kerubin, fluturonte dhe dukej mbi flatrat e erës.
12
Si shatorre rreth vetes kishte vënë terrin, errësirën e ujërave dhe retë e dendura të qiellit.
13
Nga shkëlqimi që i priste dilnin thëngjij.
14
Zoti gjëmoi në qiejt dhe Më i Larti bëri të dëgjohet zëri i tij.
15
Hodhi shigjeta dhe shpërndau armiqtë, hodhi shigjetat e tij dhe i shpërndau.
16
Atëherë doli shtrati i detit dhe themelet e botës u zbuluan, me qortimin e Zotit, me erën që shfrynë, fejzat e hundës së tij.
17
Ai nga lart shtriu dorën dhe më kapi, më nxori nga ujërat e mëdha.
18
Më çliroi nga armiku im i fuqishëm dhe nga ata që më urrenin, sepse ishin më të fortë se unë
19
Ata ishin ngritur kundër meje ditën e mjerimit tim, por Zoti qe përkrahësi im,
20
ai më çoi larg tyre; ai më shpëtoi sepse i pëlqej.
21
Zoti më ka shpërblyer simbas së drejtës sime dhe më ka dhënë simbas pastërtisë së duarve të mia,
22
sepse kam ndjekur rrugët e Zotit dhe nuk jam larguar pabesisht nga Perëndia im.
23
Sepse kam mbajtur para vetes të gjitha ligjet e tij dhe nuk jam larguar nga statutet e tij.
24
Kam qenë i ndershëm me të dhe i jam ruajtur paudhësisë.
25
Prandaj Zoti më ka dhënë simbas së drejtës sime, simbas pastërtisë sime përpara syve të tij.
26
Ti tregohesh i mëshirshëm me njeriun e përshpirtshëm dhe i drejtë me njeriun e drejtë;
27
ti tregohesh i pastër me njeriun e pastër dhe dinak me njeriun e çoroditur.
28
Ti shpëton njerëzit e hidhëruar, por shikimi yt ndalet mbi kryelartët për t'i ulur.
29
Po, ti je drita ime, o Zot; Zoti ndriçon terrin tim.
30
Me ty mund të sulmoj një grup, me Perëndinë tim mund të kapërcej një mur.
31
Rruga e Zotit është e përsosur; fjala e Zotit është purifikuar me zjarrin. Ai është mburoja e të gjithë atyre që kanë shpresë tek ai.
32
Në fakt kush është Perëndi përveç Zotit? Dhe kush është Kalaja përveç Perëndisë tonë?
33
Zoti është kalaja ime e fuqishme, ai e bën të përsosur rrugën time.
34
Ai i bën këmbët e mia si ato të drerit dhe më bën të mbahem mirë në vendet e mia të larta.
35
Ai i mëson duart e mia për betejë dhe krahët e mia mund të tendosin një hark prej bronzi.
36
Ti më ke dhënë edhe mburojën e shpëtimit tënd dhe mirësia jote më ka bërë të madh.
37
Ti i ke zgjedhur hapat e mia dhe këmbët e mia nuk kanë ngurruar në këtë rast.
38
Unë i kam ndjekur armiqtë e mi dhe i kam shkatërruar, nuk jam kthyer prapa para se t'i shfarosja.
39
I kam shkatërruar dhe shtypur, dhe ata nuk kanë mundur më të ngrihen kundër meje; ata kanë rënë nën këmbët e mia.
40
Ti më ke dhënë forcë në betejë, dhe bëre që të më përulen ata që ngriheshin kundër meje;
41
bëre që të më kthenin kurrizin armiqtë e mi përpara meje, dhe unë zhduka ata që më urrenin.
42
Ata shikuan, por nuk pati njeri që t'i shpëtonte; i klithën Zotit, por ai nuk iu përgjigj atyre.
43
Unë i thërmova si pluhuri i tokës, i copëtova dhe i shkela si balta e rrugëve.
44
Ti më ke çliruar nga mosmarrëveshjet e popullit tim, më ke ruajtur si udhëheqës i kombeve; një popull që nuk e njihja më ka shërbyer.
45
Bijtë e të huajve më nënshtrohen mua; sa më dëgjojnë, më binden.
46
Bijtë e të huajve kanë humbur guximin, kanë dalë duke u dridhur nga fortesat e tyre.
47
Rroftë Zoti! Qoftë e bekuar Fortesa ime! U lartësoftë në qiell Perëndia, Fortesa e shpëtimit tim!
48
Éshtë Perëndia që hakmerret për mua, që më nënshtron popujt,
49
dhe më liron nga armiqtë e mi. Ti më larton mbi ata që ngrihen kundër meje dhe më çliron nga njeriu i furishëm.
50
Prandaj, o Zot, do të të kremtoj midis kombeve dhe do të këndojë lavdinë e emrit tënd.
51
Lirime të mëdha i siguron mbretit të tij, sillet dashamirës me të vajosurin, me Davidin dhe me pasardhësit e tij përjetë".
2 Samueli 22:1
2 Samueli 22:2
2 Samueli 22:3
2 Samueli 22:4
2 Samueli 22:5
2 Samueli 22:6
2 Samueli 22:7
2 Samueli 22:8
2 Samueli 22:9
2 Samueli 22:10
2 Samueli 22:11
2 Samueli 22:12
2 Samueli 22:13
2 Samueli 22:14
2 Samueli 22:15
2 Samueli 22:16
2 Samueli 22:17
2 Samueli 22:18
2 Samueli 22:19
2 Samueli 22:20
2 Samueli 22:21
2 Samueli 22:22
2 Samueli 22:23
2 Samueli 22:24
2 Samueli 22:25
2 Samueli 22:26
2 Samueli 22:27
2 Samueli 22:28
2 Samueli 22:29
2 Samueli 22:30
2 Samueli 22:31
2 Samueli 22:32
2 Samueli 22:33
2 Samueli 22:34
2 Samueli 22:35
2 Samueli 22:36
2 Samueli 22:37
2 Samueli 22:38
2 Samueli 22:39
2 Samueli 22:40
2 Samueli 22:41
2 Samueli 22:42
2 Samueli 22:43
2 Samueli 22:44
2 Samueli 22:45
2 Samueli 22:46
2 Samueli 22:47
2 Samueli 22:48
2 Samueli 22:49
2 Samueli 22:50
2 Samueli 22:51
2 Samueli 1 / 2Sam 1
2 Samueli 2 / 2Sam 2
2 Samueli 3 / 2Sam 3
2 Samueli 4 / 2Sam 4
2 Samueli 5 / 2Sam 5
2 Samueli 6 / 2Sam 6
2 Samueli 7 / 2Sam 7
2 Samueli 8 / 2Sam 8
2 Samueli 9 / 2Sam 9
2 Samueli 10 / 2Sam 10
2 Samueli 11 / 2Sam 11
2 Samueli 12 / 2Sam 12
2 Samueli 13 / 2Sam 13
2 Samueli 14 / 2Sam 14
2 Samueli 15 / 2Sam 15
2 Samueli 16 / 2Sam 16
2 Samueli 17 / 2Sam 17
2 Samueli 18 / 2Sam 18
2 Samueli 19 / 2Sam 19
2 Samueli 20 / 2Sam 20
2 Samueli 21 / 2Sam 21
2 Samueli 22 / 2Sam 22
2 Samueli 23 / 2Sam 23
2 Samueli 24 / 2Sam 24