A A A A A
×

Shqiptare Bibla 1884

Gjenezë 5

1
Ky është libri i prejardhjes së Adamit. Ditën që Perëndia krijoi njeriun e bëri të ngjashëm me Perëndinë.
2
Ai i krijoi mashkull dhe femër, i bekoi dhe u dha emrin njeri, ditën që u krijuan.
3
Adami jetoi njëqind e tridhjetë vjet dhe i lindi një djalë që i përngjiste, një lloj në shëmbëlltyrë të tij dhe e quajti Seth.
4
Mbas lindjes së Sethit, Adami jetoi tetëqind vjet dhe pati bij dhe bija.
5
Kështu Adami jetoi gjithsej nëntëqind e tridhjetë vjet; pastaj vdiq.
6
Sethi jetoi njëqind e pesë vjet dhe i lindi Enoshi.
7
Pas lindjes së Enoshit, Sethi jetoi tetëqind e shtatë vjet dhe pati bij e bija të tjerë.
8
Kështu tërë koha që Sethi jetoi qe nëntëqind e dymbëdhjetë vjet; pastaj vdiq.
9
Enoshi jetoi nëntëdhjetë vjet dhe i lindi Kenani.
10
Mbas lindjes së Kenanit, Enoshi jetoi tetëqind e pesëmbëdhjetë vjet dhe pati bij e bija të tjerë.
11
Kështu Enoshi jetoi gjithsej nëntëqind e pesë vjet; pastaj vdiq.
12
Kenani jetoi shtatëdhjetë vjet dhe i lindi Mahalaleeli.
13
Mbas lindjes së Mahalaleelit, Kenani jetoi tetëqind e dyzet vjet dhe pati bij e bija të tjerë.
14
Kështu Kenani jetoi gjithsej nëntëqind e dhjetë vjet; pastaj vdiq.
15
Mahalaleeli jetoi gjashtëdhjetë e pesë vjet dhe i lindi Jaredi.
16
Mbas lindjes së Jaredit, Mahalaleeli jetoi tetëqind e tridhjetë vjet dhe pati bij e bija të tjerë.
17
Kështu Mahalaleeli jetoi gjithsej tetëqind e nëntëdhjetë e pesë vjet; pastaj vdiq.
18
Jaredi jetoi njëqind e gjashtëdhjetë e dy vjet dhe i lindi Enoku.
19
Mbas lindjes së Enokut, Jaredi jetoi tetëqind vjet dhe pati bij dhe bija të tjerë.
20
Kështu Jaredi jetoi gjithsej nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy vjet; pastaj vdiq.
21
Enoku jetoi gjashtëdhjetë e pesë vjet dhe i lindi Methuselahu.
22
Mbas lindjes të Methuselahut, Enoku eci me Perëndinë treqind vjet dhe pati bij e bija të tjerë.
23
Kështu Enoku jetoi gjithsej treqind e gjashtëdhjetë e pesë vjet.
24
Pra Enoku eci me Perëndinë, por nuk u gjend më, sepse Perëndia e mori me vete.
25
Metuselahu jetoi njëqind e tetëdhjetë e shtatë vjet dhe i lindi Lameku.
26
Mbas lindjes së Lamekut, Metuselahu jetoi shtatëqind e tetëdhjetë e dy vjet dhe i lindën bij e bija.
27
Kështu Metuselahu jetoi gjithsej nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë vjet; pastaj ai vdiq.
28
Lameku jetoi njëqind e tetëdhjetë e dy vjet dhe i lindi një bir;
29
dhe i vuri emrin Noe, duke thënë: "Ky do të na ngushëllojë për punën tonë dhe për mundin e duarve tona, për shkak të tokës që Zoti e ka mallkuar".
30
Pasi solli në këtë botë Noeun, Lameku jetoi pesëqind e nëntëdhjetë e pesë vjet dhe i lindën bij e bija të tjerë.
31
Kështu Lameku jetoi gjithsej shtatëqind e shtatëdhjetë e shtatë vjet, pastaj ai vdiq.
32
Noeut, në moshën pesëqind vjeç, i lindi Semi, Kami dhe Jafeti.
Gjenezë 5:1
Gjenezë 5:2
Gjenezë 5:3
Gjenezë 5:4
Gjenezë 5:5
Gjenezë 5:6
Gjenezë 5:7
Gjenezë 5:8
Gjenezë 5:9
Gjenezë 5:10
Gjenezë 5:11
Gjenezë 5:12
Gjenezë 5:13
Gjenezë 5:14
Gjenezë 5:15
Gjenezë 5:16
Gjenezë 5:17
Gjenezë 5:18
Gjenezë 5:19
Gjenezë 5:20
Gjenezë 5:21
Gjenezë 5:22
Gjenezë 5:23
Gjenezë 5:24
Gjenezë 5:25
Gjenezë 5:26
Gjenezë 5:27
Gjenezë 5:28
Gjenezë 5:29
Gjenezë 5:30
Gjenezë 5:31
Gjenezë 5:32
Gjenezë 1 / Gje 1
Gjenezë 2 / Gje 2
Gjenezë 3 / Gje 3
Gjenezë 4 / Gje 4
Gjenezë 5 / Gje 5
Gjenezë 6 / Gje 6
Gjenezë 7 / Gje 7
Gjenezë 8 / Gje 8
Gjenezë 9 / Gje 9
Gjenezë 10 / Gje 10
Gjenezë 11 / Gje 11
Gjenezë 12 / Gje 12
Gjenezë 13 / Gje 13
Gjenezë 14 / Gje 14
Gjenezë 15 / Gje 15
Gjenezë 16 / Gje 16
Gjenezë 17 / Gje 17
Gjenezë 18 / Gje 18
Gjenezë 19 / Gje 19
Gjenezë 20 / Gje 20
Gjenezë 21 / Gje 21
Gjenezë 22 / Gje 22
Gjenezë 23 / Gje 23
Gjenezë 24 / Gje 24
Gjenezë 25 / Gje 25
Gjenezë 26 / Gje 26
Gjenezë 27 / Gje 27
Gjenezë 28 / Gje 28
Gjenezë 29 / Gje 29
Gjenezë 30 / Gje 30
Gjenezë 31 / Gje 31
Gjenezë 32 / Gje 32
Gjenezë 33 / Gje 33
Gjenezë 34 / Gje 34
Gjenezë 35 / Gje 35
Gjenezë 36 / Gje 36
Gjenezë 37 / Gje 37
Gjenezë 38 / Gje 38
Gjenezë 39 / Gje 39
Gjenezë 40 / Gje 40
Gjenezë 41 / Gje 41
Gjenezë 42 / Gje 42
Gjenezë 43 / Gje 43
Gjenezë 44 / Gje 44
Gjenezë 45 / Gje 45
Gjenezë 46 / Gje 46
Gjenezë 47 / Gje 47
Gjenezë 48 / Gje 48
Gjenezë 49 / Gje 49
Gjenezë 50 / Gje 50